Μενού

Επικοινωνία

ΕΠΙΠΕΔΟ C2 – Proficiency (για εφήβους 15-16)

Σε αυτό το επίπεδο οι σπουδαστές είναι πλέον ικανοί να αντιμετωπίσουν πλήθος γλωσσικών προκλήσεων: κατανοούν τον προφορικό λόγο, ακόμη κι αν αυτός είναι ιδιωματικός ή γρήγορος, επικοινωνούν με ευπροσάρμοστο τρόπο ώστε να δίνουν έμφαση ή να αποφεύγουν ασάφειες στην κατανόηση. Μπορούν να διαβάσουν λογοτεχνικά κείμενα, να αναγνωρίσουν διαφορετικούς τρόπους έκφρασης της γλώσσας και γενικότερα να ανταπεξέλθουν γλωσσικά ακόμη και σε πεδία άγνωστα προς αυτούς.

Η άριστη κατανόηση όλων των δομών της γλώσσας οδηγεί με φυσικό τρόπο και στην απόκτηση του ανώτατου πτυχίου γνώσεων της Αγγλικής Γλώσσας (CPE – ECPE Πανεπιστήμια Cambridge – Michigan αντίστοιχα).

Χαρακτηριστικά

  • Αριθμός μαθητών  : 5 – 7 άτομα
  • Διδακτικές Ώρες    : 6 ακ. ώρες/εβδ.  διδασκαλίας + 1 ακ. ώρ. Skills  + 2 ακ.ώρ. Practice Tests(κάθε Σάββατο)
  • Συνολικές Ώρες      : 280 ακαδ. ώρες
  • Έναρξη Επαναληπτικών  : 06 Σεπτεμβρίου
  • Έναρξη Μαθημάτων         : 13 Σεπτεμβρίου
  • Λήξη Μαθημάτων              : 15 Μαΐου

1,250.00

Scroll to Top