Μενού

Επικοινωνία

WELCOME

welcome

Το σχολείο μας ιδρύθηκε το 1999 με την επωνυμία “LORD BYRON” από τον ιδιοκτήτη των Lord Byron Schools και την Αρετή Κορμά, πτυχιούχο της Αγγλικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας (Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης) και κάτοχο των πιστοποιητικών CPE (Certificate of Proficiency in English – Πανεπιστήμιο Cambridge), ECPE (Εξέταση για το Πιστοποιητικό Επάρκειας στα Αγγλικά – Πανεπιστήμιο Michigan) και Sorbonne 1 (Universite de Paris IV).

Οι  υπηρεσίες υψηλού επιπέδου του σχολείου μας  το κατέστησαν σύντομα πρωτοπόρο στην περιοχή και η προοδευτική μεθοδολογία διδασκαλίας παρείχε στους μαθητές  υψηλής ποιότητας, πλούσια και εκτεταμένη εμπειρία στην διαδικασία εκμάθησης  γλωσσών. Η Αρετή  Κορμά  ανέλαβε εξ ολοκλήρου ως  Ιδιοκτήτρια  και  Διευθύντρια  Σπουδών του σχολείου, το οποίο σύντομα μετονομάστηκε σε E.L.B. (Εuropean Language Bridge).

Η πρωταρχική της φιλοδοξία να προσφέρει ξεχωριστή και εξελισσόμενη εκπαίδευση μέσω της σκληρής δουλειάς, της αποφασιστικότητας και της ακαδημαϊκής εξέλιξης  απέδειξε ότι τα άριστα αποτελέσματα των μαθητών στις εξετάσεις  έχουν  μεγάλη σημασία στη ζωή τους. Ωστόσο αυτό που είναι πιο σημαντικό  είναι να τους  βοηθήσουμε  να οικοδομήσουν απαραίτητες  δεξιότητες όπως δημιουργία κινήτρων, κριτική σκέψη και δύναμη ψυχής.

Αυτό που πραγματικά κάνει το ELB να ξεχωρίζει από τα συνηθισμένα κέντρα ξένων γλωσσών είναι η κατευθυντήρια αρχή ότι οι σημερινοί και οι μελλοντικοί μαθητές του σχολείου πρέπει να μάθουν να λειτουργούν σε ένα σύγχρονο πλαίσιο αλληλεπίδρασης και διάδρασης. Γι ‘αυτό διατηρούμε τις ώρες διδασκαλίας αυξημένες ενώ τα τμήματά μας είναι ολιγομελή.

Scroll to Top