Μενού

Επικοινωνία

Εφηβικά Γερμανικά

Γιατί να μάθω Γερμανικά;

Η Γερμανική Γλώσσα είναι η γλώσσα της μουσικής, της τέχνης και γενικότερα του Πολιτισμού: η γλώσσα του Ludwig van Beethoven, του Albert Einstein, του Johann Wolfgang von Goethe, του Johann Sebastian Bach. Είναι η χώρα των Πανεπιστημίων εάν θέλεις να ξεκινήσεις ή να συνεχίσεις τις σπουδές σου στην Οικονομία, την Ιατρική, τις Τηλεπικοινωνίες, το Πολυτεχνείο, τις Τέχνες και στη Μουσική. Είναι σημαντική για όσους θέλουν να ζήσουν την εμπειρία των προγραμμάτων Erasmus σε όλα τα Γερμανικά Πανεπιστήμια.

G3 (για εφήβους 12-13 ετών)

Οι μαθητές θα έχουν την ευκαιρία στην τάξη αυτή να θέσουν τις βάσεις της προετοιμασίας τους για το πτυχίο Β1 (Zertifikat Deutsch) του Goethe Institut,ενώ ταυτόχρονα θα επεκτείνουν της δεξιότητες τους στην προφορική έκφραση,την ακουστική κατανόηση,την ανάγνωση και την γραπτή έκφραση

G4 ( για εφήβους 13-14 ετών)

Στο επίπεδο αυτό, οι μαθητές ολοκληρώνουν την προετοιμασία τους για το πτυχίο Β1(Zertifikat Deutsch) του Goethe Institut,έχοντας κατακτήσει σύνθετες γλωσσικές δεξιότητες προφορικού και γραπτού λόγου,ακουστικής κατανόησης κι ανάγνωσης.

ΕΠΙΠΕΔΟ Β2 (για εφήβους 14-15 ετών)

Σε αυτό το επίπεδο είναι δυνατή η κατανόηση ενός ευρέως φάσματος κειμένων, τόσο σύντομων όσο και εκτενέστερων, π.χ. κειμένων εγκυκλοπαιδικού περιεχομένου.

Οι μαθητές διατυπώνουν με σαφήνεια τις απόψεις τους για σύνθετα θέματα, τόσο γραπτά όσο και προφορικά. Η τάξη αυτή οδηγεί στο πτυχίο Goethe–Zertifikat Β2.

ΕΠΙΠΕΔΑ C1 - C2

Οι μαθητές του επιπέδου αυτού προχωρούν στην εμπέδωση πιο περίπλοκων γλωσσικών δομών. Αποκτούν την ικανότητα προφορικής έκφρασης σε ποικίλες περιστάσεις, γραπτού λόγου υψηλού επιπέδου, καθώς εστιάζουν σε εξειδικευμένα γραμματικά–συντακτικά φαινόμενα και απαιτητικό λεξιλόγιο.

Λόγω της αντικειμενικής δυσκολίας της Γερμανικής γλώσσας, τα επίπεδα C1 & C2 καλύπτονται μόνο σε επίπεδο ιδιαίτερου στην εφηβική ηλικία.

Scroll to Top