Μενού

Επικοινωνία

Αγγλικά

"In a world full of followers, dare to be a leader."

Γιατί να μάθω αγγλικά;

Η Αγγλική γλώσσα κατέχει την κυρίαρχη θέση ανάμεσα στις υπόλοιπες διεθνείς γλώσσες στους τομείς των επικοινωνιών, της επιστήμης, των επιχειρήσεων, της πολιτικής και της διπλωματίας. Επίσης, είναι η γλώσσα της ψυχαγωγίας, της αεροναυτιλίας, της ραδιοεπικοινωνίας, των ηλεκτρονικών υπολογιστών και του διαδικτύου. Αποτελεί μία από τις συνολικά έξι επίσημες γλώσσες του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, μία από τις 23 επίσημες της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπου κατέχει τη δεύτερη θέση ως μητρική γλώσσα και την πρώτη ως ξένη γλώσσα με ποσοστό 51%, τη μοναδική επίσημη της Κοινοπολιτείας των Εθνών, ενώ χρησιμοποιείται και σε πολλούς ακόμη διεθνείς οργανισμούς.

ΠΑΙΔΙΚΑ – ΕΦΗΒΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ

Συνδυάζουμε τη φύλαξη των παιδιών με τη δημιουργική ενασχόληση κι εκμάθηση της αγγλικής γλώσσας.

Οι μικροί μας φίλοι μαθαίνουν τις πρώτες λεξούλες στ’ αγγλικά και συγχρόνως απολαμβάνουν: ανάγνωση παιδικής λογοτεχνίας, κατασκευές, τραγούδια, θεατρικό παιχνίδι, κουκλοθέατρο, μαγειρική, παιχνίδια σε διαδραστικό πίνακα (Playschool).

Ασφαλώς, υπάρχει η δυνατότητα παρακολούθησης του ίδιου προγράμματος με λιγότερες ώρες διδασκαλίας (Pre-junior).

Με την ολοκλήρωση αυτού του προγράμματος, τα μικρούλια μας έχουν τη δυνατότητα να ενταχθούν ομαλότερα στην ξένη γλώσσα, έχοντας ήδη κατακτήσει τις πρώτες γνώσεις!

Πρωταρχικά χαρακτηριστικά του εκπαιδευτικού μας συστήματος είναι η μεθοδικότητα και η ομοιογένεια των τμημάτων. Ως εκ τούτου δημιουργήσαμε αυτό το πρόγραμμα για παιδιά που ενδιαφέρονται να ξεκινήσουν την A junior σε μικρή ηλικία, έχοντας κάποιες ιδιαίτερες γλωσσικές ικανότητες και γνώσεις. Kαι πάλι με την ολοκλήρωση αυτού του προγράμματος έχουν αφομοιώσει απλές, πρωταρχικές δομές της γλώσσας. Αρχίζουν να σχηματίζουν ολοκληρωμένες προτάσεις, διαβάζουν απλά κείμενα κατανοώντας τη γενική ιδέα και μπορούν να περιγράψουν απλές δραστηριότητες της καθημερινότητάς τους.

Η τάξη αυτή δεν οδηγεί σε κάποιο πτυχίο.

Πρόκειται για το ίδιο επίπεδο σπουδών με την A junior Happy Mickies, με μοναδική διαφοροποίηση αυτή της βιβλιογραφίας. Και πάλι με την ολοκλήρωση αυτού του προγράμματος έχουν αφομοιώσει απλές, πρωταρχικές δομές της γλώσσας. Αρχίζουν να σχηματίζουν ολοκληρωμένες προτάσεις, διαβάζουν απλά κείμενα κατανοώντας τη γενική ιδέα και μπορούν να περιγράψουν απλές δραστηριότητες της καθημερινότητάς τους.

Η τάξη αυτή δεν οδηγεί σε κάποιο πτυχίο.

Η τάξη αυτή αποτελεί τη δεύτερη της σειράς των Junior τάξεων που προετοιμάζει τον μαθητή για τα επόμενα, Seniors, επίπεδα. Τα παιδιά τώρα πια μπορούν να περιγράφουν συνήθειες που αφορούν τη ζωή και τα ενδιαφέροντα τους, να γράφουν μικρά κείμενα πάνω σε συγκεκριμένα απλά θέματα και να συμμετέχουν σε απλές συνομιλίες. Επίσης, η τάξη αυτή μπορεί να οδηγήσει στο πτυχίο Starters (YLE) του University of Cambridge

Πρόκειται για την εντατική τάξη του επιπέδου Junior, που ολοκληρώνει τα επίπεδα A junior και B junior σε ένα ακαδημαϊκό έτος το οποίο όμως διαρκεί περισσότερο. Μπορεί να οδηγήσει επίσης στο πτυχίο Starters(YLE) του University of Cambridge ενώ οι γλωσσικές δεξιότητες των μαθητών με την ολοκλήρωση του προγράμματος, είναι οι ίδιες με της Junior B τάξης.

Στο επίπεδο αυτό οι μαθητές έχουν τη δυνατότητα να εμπλουτίσουν τόσο τις γραμματικές όσο και τις λεξιλογικές τους γνώσεις, ενώ ταυτόχρονα θα αρχίσουν να γράφουν όσο γίνεται εκτενέστερες παραγράφους. Επίσης, ο προφορικός τους λόγος δομείται με πιο σύνθετο τρόπο, επιτρέποντάς τους να επικοινωνούν πιο άμεσα και πιο αναλυτικά. Στο τέλος του ακαδημαϊκού έτους μπορούν να εξεταστούν στο πτυχίο Movers, University of Cambridge.

Στην δεύτερη των senior τάξεων τα παιδιά μαθαίνουν να επικοινωνούν σε διαφορετικές καταστάσεις, με ποικίλους τρόπους, αναγνωρίζοντας, σχηματίζοντας και χρησιμοποιώντας όλο και πιο σύνθετες γλωσσικές δομές. Η σωστή στρατηγική και τεχνική στην παραγωγή γραπτού λόγου κρίνεται απολύτως απαραίτητη καθώς και οι πιο σύνθετες έννοιες γραμματικών φαινομένων που πλέον αρχίζουν να γίνονται κτήμα των μαθητών. Πιστοποίηση των γνώσεων αυτού του επιπέδου μπορεί να δοθεί μέσω του πτυχίου Flyers, University of Cambridge.

Πρόκειται για ένα ιδιαίτερα απαιτητικό επίπεδο, που επιτρέπει στα παιδιά να επικοινωνούν στα Αγγλικά, να συμμετέχουν σε συζητήσεις με άνεση, να αναγνωρίζουν και να χρησιμοποιούν σωστά τα στοιχεία Αγγλικής προφοράς κι επιτονισμού, να κατανοούν σύνθετους κανόνες Γραμματικής και να παράγουν διαφορετικά είδη γραπτού λόγου, ακολουθώντας τις σωστότερες μεθοδολογικά στρατηγικές. Η τάξη αυτή οδηγεί στο πτυχίο KET, University of Cambridge, ενώ τα παιδιά προετοιμάζονται ταυτόχρονα για τις εξετάσεις B2 Lower Cambridge & Michigan.

Τελειώνοντας το επίπεδο Cs κι έπειτα από αυστηρά κριτήρια κατάταξης, κάποιοι μαθητές μπορούν να παρακολουθήσουν κύκλο μαθημάτων επιπέδου Β2 κατόπιν σωστής προετοιμασίας.

Η τάξη αυτή αποτελεί την τελευταία της σειράς των Senior τάξεων. Οι μαθητές θα έχουν την ευκαιρία να θέσουν ολοκληρωτικά τις βάσεις της προετοιμασίας τους για το πτυχίο επιπέδου B2, ενώ ταυτόχρονα θα επεκτείνουν τις γνώσεις τους σε περίπλοκες δομές σύνταξης. Θα ολοκληρώσουν την εκμάθηση των χρόνων γραμματικής και θα διδαχθούν εξειδικευμένα γραμματικά φαινόμενα, αναπτύσσοντας συγχρόνως το λεξιλόγιο και το γραπτό τους λόγο. Η τάξη αυτή οδηγεί στο πτυχίο PET, Cambridge University.

Στο επίπεδο αυτό οι μαθητές αποκτούν τη δυνατότητα να περιγράφουν με σύνθετο τρόπο γεγονότα, να κατανοούν και να αποδίδουν περίπλοκα θέματα, να γράφουν κείμενα με λεπτομέρειες ( εκθέσεις, αναφορές, περιλήψεις κτλ), κι έτσι προετοιμάζονται να αντιμετωπίσουν τις εξετάσεις FCE Cambridge, ECCE Michigan με απόλυτη επιτυχία.

H τάξη αυτή είναι η πρώτη που οδηγεί στην απόκτηση του ανώτατου πτυχίου γνώσεων της Αγγλικής γλώσσας. Οι μαθητές θα έχουν την ευκαιρία να επεκτείνουν τις γλωσσικές τους ικανότητες εμπλουτίζοντας τον γραπτό και προφορικό λόγο με σύνθετες δομές και περίπλοκες έννοιες λεξιλογίου. Εφ’ όσον το επιθυμούν θα προετοιμαστούν για το πτυχίο CAE (Πανεπιστήμιο Cambridge).

Σε αυτό το επίπεδο οι σπουδαστές είναι πλέον ικανοί να αντιμετωπίσουν πλήθος γλωσσικών προκλήσεων: κατανοούν τον προφορικό λόγο, ακόμη κι αν αυτός είναι ιδιωματικός ή γρήγορος, επικοινωνούν με ευπροσάρμοστο τρόπο ώστε να δίνουν έμφαση ή να αποφεύγουν ασάφειες στην κατανόηση. Μπορούν να διαβάσουν λογοτεχνικά κείμενα, να αναγνωρίσουν διαφορετικούς τρόπους έκφρασης της γλώσσας και γενικότερα να ανταπεξέλθουν γλωσσικά ακόμη και σε πεδία άγνωστα προς αυτούς. Η άριστη κατανόηση όλων των δομών της γλώσσας οδηγεί με φυσικό τρόπο και στην απόκτηση του ανώτατου πτυχίου γνώσεων της Αγγλικής Γλώσσας (CPE – ECPE Πανεπιστήμια Cambridge – Michigan αντίστοιχα).

Αξίζει να σημειωθεί ότι τα παραπάνω 2 επίπεδα μπορούν να καλυφθούν και σε ένα ακαδημαϊκό έτος εφ’ όσον οι μαθητές επιθυμούν να ακολουθήσουν ένα εντατικό πλαίσιο σπουδών.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ-ΕΝΗΛΙΚΩΝ-ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «PARENTS»

Σ’ αυτό το επίπεδο οι σπουδαστές ξεκινούν να θέτουν τις βάσεις γραμματικής ενώ ταυτόχρονα αναπτύσσουν και το λεξιλόγιο τους.

Έχοντας κατακτήσει βασικές δεξιότητες προφορικού και γραπτού λόγου, ο σπουδαστής εκπαιδεύεται σε πιο σύνθετες δομές κατανόησης, ομιλίας και γραφής της ξένης γλώσσας, κατανοεί κύρια σημεία συζήτησης, κείμενα που είναι γραμμένα στην καθομιλουμένη, ανταπεξέρχεται λεκτικά στις περισσότερες καταστάσεις (πχ ταξίδια στο εξωτερικό) , δύναται να γράψει απλά , δομημένα κείμενα προσωπικού ή γενικού  ενδιαφέροντος.

Σ’ αυτό το επίπεδο ο σπουδαστής διδάσκεται κι επιτυγχάνει να εκφράζεται αυθόρμητα με συνεχή λόγο και να χρησιμοποιεί τη γλώσσα αβίαστα, έχοντας αναπτύξει σύνθετες δομές γραπτού και προφορικού λόγου. Ταυτόχρονα μπορεί να ετοιμάζεται για πιστοποίηση του αντίστοιχου επιπέδου γλωσσομάθειας του.

Πρόκειται για τμήματα που δίνουν τη δυνατότητα στους σπουδαστές να κατακτήσουν περίπλοκες γλωσσικές δομές. Αποκτούν δεξιότητες πλήρους κατανόησης προφορικού λόγου, ανάγνωσης κάθε είδους κειμένων , συμμετοχής σε οποιαδήποτε συζήτηση και άριστης γραπτής έκφρασης. Μπορούν να πιστοποιούν το ανώτατο αυτό επίπεδο με τις αντίστοιχες εξετάσεις επιπέδου C1-C2.

Το ΤΟΕFL είναι ένα τεστ που υπολογίζει την ικανότητα του διαγωνιζόμενου να καταλαβαίνει και να χρησιμοποιεί την Αγγλική γλώσσα όπως γράφεται, ακούγεται και ομιλείται σε ένα περιβάλλον πανεπιστημιακό ή κολλεγιακό. Πιστοποιεί το επίπεδο των γνώσεων στην Αγγλική των υποψηφίων που σκοπεύουν να ενταχθούν σε προπτυχιακά η μεταπτυχιακά προγράμματα πανεπιστημίων της Ελλάδας ή του Εξωτερικού. Αποτελείται από τέσσερα μέρη : Αναγνωστικό, ακουστικό, προφορικό και γραπτό. Διαρκεί περίπου τέσσερις ώρες και διεξάγεται σε μια ημέρα.  Κάθε μέρος της εξέτασης βαθμολογείται με 30 βαθμούς και το σύνολο προκύπτει από το άθροισμα των αποτελεσμάτων των τεσσάρων τμημάτων της εξέτασης. Συνεπώς, το βέλτιστο εφικτό αποτέλεσμα είναι το 120.  Τα αποτελέσματα της εξέτασης ισχύουν για δύο χρόνια. Μετά το πέρας των δύο ετών, η εξέταση πρέπει να επαναληφθεί.  Οι εξετάσεις διεξάγονται από τρεις έως πέντε φορές κάθε μήνα, καθιστώντας έτσι την προετοιμασία του υποψήφιου ευέλικτη και αποτελεσματική. Στο πρόγραμμα σπουδών για την απόκτηση του TOEFL  στο Ινστιτούτο Ξένων Γλωσσών E.L.B, o υποψήφιος έχει την δυνατότητα να επεκτείνει και να εμπεδώσει τα γλωσσικά ιδιώματα της Αγγλικής γλώσσας, καθώς και να εξασκήσει τις δεξιότητές του στα περιορισμένα χρονικά περιθώρια της εξέτασης, όπως και να αναπτύξει στρατηγικές ώστε να μεγιστοποιήσει την απόδοση του και να επιτύχει τα βέλτιστα αποτελέσματα.

 

Αναγνώριση και αξιολόγηση του ΑΣΕΠ.

Επίπεδο B2 (Καλή γνώση)                  63-92

Επίπεδο C1 (Πολύ καλή γνώση)         93-112

Επίπεδο C2 (Άριστη γνώση)               113-120.

 

Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στη γραμματεία του Ινστιτούτου Ξένων Γλωσσών E.L.B ή στην ακόλουθη επίσημη ιστοσελίδα της Ελληνοαμερικανικής Ένωσης. 

http://www.hau.gr/?i=examinations.el.toefl-ibt

Το IELTS αποτελεί μία από τις δημοφιλέστερες εξετάσεις Αγγλικής γλώσσας στον κόσμο. Η πιστοποίηση του βοηθάει τους πτυχιούχους να εργαστούν, να ζήσουν και να σπουδάσουν σε όποια χώρα επιθυμούν.  Οι εξετάσεις του IELTS  είναι σχεδιασμένες με τέτοιο τρόπο ώστε να αντιπροσωπεύουν  τον τρόπο με τον οποίο ο υποψήφιος θα χρησιμοποιήσει την Αγγλική γλώσσα στο εξωτερικό.  Η εξέταση διαρκεί λιγότερο από τρεις ώρες και εξετάζονται και οι τέσσερις δεξιότητες της γλώσσας :  κατανόηση προφορικού λόγου, κατανόηση γραπτού λόγου, παραγωγή γραπτού λόγου και παραγωγή προφορικού λόγου. Υπάρχουν δύο τύποι εξέτασης : Ακαδημαϊκή και Γενική (Academic and General Training).  Η εξέταση είναι ίδια και για τους δύο τύπους εξετάσεων ως προς το ακουστικό και προφορικό τους μέρος αλλά διαφέρει ως προς τις δεξιότητες κατανόησης και παραγωγής γραπτού λόγου.

Στο πρόγραμμα σπουδών για την απόκτηση του IELTS  στο Ινστιτούτο Ξένων Γλωσσών E.L.B, o υποψήφιος έχει την δυνατότητα να επεκτείνει και να εμπεδώσει τα γλωσσικά ιδιώματα της Αγγλικής γλώσσας καθώς και να εξασκήσει  τις δεξιότητές του στα περιορισμένα χρονικά περιθώρια της εξέτασης  όπως και να αναπτύξει στρατηγικές ώστε να μεγιστοποιήσει την απόδοση του και να επιτύχει τα βέλτιστα αποτελέσματα.

Οι εξετάσεις διενεργούνται σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και άλλες περιοχές της Ελλάδας από το British Council κατά την διάρκεια του έτους (συνήθως δύο φορές μηνιαίως)  και ανακοινώνονται στην αρχή του έτους.  Τα αποτελέσματα ανακοινώνονται σε δύο βδομάδες περίπου από την ημέρα της εξέτασης.

H κάθε ενότητα βαθμολογείται χωριστά αλλά συνυπολογίζεται στην τελική βαθμολογία. Τα αποτελέσματα κυμαίνονται από το 1 έως το 9. 

 

Αναγνώριση και αξιολόγηση του ΑΣΕΠ.

Επίπεδο Β1 (Μέτρια γνώση)            3.0 - 4.0

Επίπεδο Β2 (Καλή γνώση)               4.5 - 5.5

Επίπεδο C1 (Πολύ καλή γνώση)      6.0 - 7.0

Επίπεδο C2 (Άριστη γνώση)             7.5 - 9.0

 

Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στη γραμματεία του εκπαιδευτικού οργανισμού μας ή στην ακόλουθη επίσημη ιστοσελίδα του British Council.

http://www.britishcouncil.gr/exam/ielts

To TOEIC είναι ένα τεστ πολλαπλών επιλογών (multiple choice), το οποίο υπολογίζει ακριβώς το επίπεδο της γλωσσικής ικανότητας των υποψηφίων των οποίων η μητρική  γλώσσα δεν είναι η Αγγλική. Το τελικό αποτέλεσμα δηλώνει πόσο καλά μπορεί ο εξεταζόμενος να επικοινωνήσει στο περιβάλλον εργασίας του και στην καθημερινή, κοινωνική ζωή.

Η εξέταση διαρκεί δύο ώρες, αποτελείται από 200 ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών  και ο υποψήφιος εξετάζεται  στην κατανόηση προφορικού λόγου  από CD (listening comprehension- 100 ερωτήσεις) και στην κατανόηση γραπτού λόγου (reading comprehension – 100 ερωτήσεις). Ο σωστός αριθμός απαντήσεων μετράται σε μία κλίμακα από 5 έως 495. Η συνολική βαθμολογία κυμαίνεται από 10 έως 990. Δεν υπάρχει αρνητική βαθμολογία. Η τελική βαθμολογία προκύπτει μόνο από το άθροισμα των σωστών απαντήσεων.

Οι εξετάσεις διεξάγονται κάθε εβδομάδα σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και σε τακτά χρονικά διαστήματα σε εξεταστικά κέντρα σε άλλους νομούς της Ελλάδας από την Ελληνοαμερικανική Ένωση.  Κάθε υποψήφιος μπορεί να εξεταστεί μία φορά κάθε  28 ημερολογιακές ημέρες ανεξάρτητα από αργίες και ΣαββατοκύριακαΟ υποψήφιος οφείλει να εγγραφεί τουλάχιστον 5 εργάσιμες ημέρες πριν την εξέταση. Τα αποτελέσματα εμφανίζονται στην ιστοσελίδα της Ελληνοαμερικανικής Ένωσης πέντε εργάσιμες ημέρες μετά την ημερομηνία της εξέτασης.

Στο πρόγραμμα σπουδών για την απόκτηση του TOEIC στο Ινστιτούτο Ξένων Γλωσσών E.L.B, o υποψήφιος έχει την δυνατότητα να επεκτείνει και να εμπεδώσει τα γλωσσικά ιδιώματα της Αγγλικής γλώσσας καθώς και να εξασκήσει  τις δεξιότητές του στα περιορισμένα χρονικά περιθώρια της εξέτασης  όπως και να αναπτύξει στρατηγικές ώστε να μεγιστοποιήσει την απόδοση του και να επιτύχει τα βέλτιστα αποτελέσματα.

 

Αναγνώριση και αξιολόγηση του ΑΣΕΠ.

Επίπεδο Β1 (Μέτρια γνώση)           450 - 500

Επίπεδο Β2 (Καλή γνώση)              550 - 780

Επίπεδο C1 (Πολύ καλή γνώση)     785 - 900

Επίπεδο C2 (Άριστη γνώση)            905 - 990

 

Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στη γραμματεία του εκπαιδευτικού οργανισμού μας ή στην ακόλουθη επίσημη ιστοσελίδα της Ελληνοαμερικανικής Ένωσης. 

http://www.hau.gr/?i=examinations.el.toeic

Το πρόγραμμα SURVIVAL ENGLISH είναι ειδικά σχεδιασμένο για ενήλικες που χρειάζονται να επικοινωνήσουν στην Αγγλική γλώσσα για επαγγελματικούς και κοινωνικούς λόγους .

Οι σπουδαστές αυτού του προγράμματος οφείλουν να έχουν μια βασική γνώση της Αγγλικής γλώσσας ώστε να μπορέσουν να την εμπεδώσουν και να επεκτείνουν την χρήση της για τους σκοπούς που επιθυμούν. Θα μπορούν στο τέλος του προγράμματος να επικοινωνούν άνετα σε ταξίδια, διακοπές ή σε επιχειρηματικό περιβάλλον.

Το Ινστιτούτο Ξένων Γλωσσών E.L.B  διαθέτει άπειρο οπτικοακουστικό υλικό καθώς και τα κατάλληλα σχεδιασμένα βιβλία ώστε ο σπουδαστής να επιτύχει τα βέλτιστα αποτελέσματα στον συντομότερο δυνατό χρόνο ανάλογα με τις γνώσεις αγγλικών  που ήδη κατέχει.

Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στη γραμματεία του εκπαιδευτικού οργανισμού μας. 

Το πρόγραμμα E.S.P απευθύνεται σε επιχειρηματίες ή σπουδαστές/φοιτητές που επιθυμούν να αποκτήσουν εξειδικευμένη γνώση της Αγγλικής γλώσσας στον τομέα που τους αφορά. 

Το Ινστιτούτο Ξένων Γλωσσών E.L.B διαθέτει πλούσιο οπτικοακουστικό υλικό καθώς και κατάλληλα σχεδιασμένα βιβλία ώστε ο σπουδαστής να επιτύχει τα βέλτιστα αποτελέσματα στον συντομότερο δυνατό χρόνο στον τομέα που ενδιαφέρεται.

Υπάρχουν προγράμματα:

 • Τουρισμού (Tourism)
 • Ξενοδοχείων (Hotels and Catering)
 • Λογιστικής (Accounting)
 • Ιατρικής και Νοσοκομειακής περίθαλψη (Medical and Nursing)
 • Οικονομικών (Finance)
 • Αισθητικής (Beauty salon)
 • Πληροφορικής (Information Technology)
 • Γραμματειακής υποστήριξης (SecretarialCall centers),
 • Οδηγών ταξί  (Taxi drivers)
 • Τραπεζών (Banking)
 • Διαχείρισης επιχειρήσεων (Management)
 • Μηχανικής (Engineering/Mechanics)
 • Υδραυλικής (Plumbing)
 • Κατασκευαστικής (Construction Buildings/ Roads and Highways)
 • Πετρελαϊκών επιχειρήσεων (Petroleum)
 • Αθλητισμού (Sports)
 • Μαγειρικής ( Cooking)
 • Ηλεκτρολογίας/ Ηλεκτρονικής (ElectricianElectronics)
 • Γεωργίας (Agriculture)
 • Περιβαλλοντικής Επιστήμης (Environmental Science/ Environmental Engineering)
 • Αστυνομίας (Police)
 • Στρατιωτικής καριέρας (Command and Control)
 • Αεροπορίας (Air force/ Civil Aviation)
 • Ναυτικού (Navy/ Merchant Navy)
 • Νομικής (Law)
 • Εμπορίου (Business English)
 • Αρχιτεκτονικής (Architecture)

Ο εκπαιδευτικός οργανισμός ELB  διαθέτει άπειρο οπτικοακουστικό υλικό καθώς και τα κατάλληλα σχεδιασμένα βιβλία για κάθε επαγγελματικό τομέα ώστε ο σπουδαστής να επιτύχει τα βέλτιστα αποτελέσματα στον συντομότερο δυνατό χρόνο ανάλογα με τις γνώσεις αγγλικών  που ήδη κατέχει.

Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στη γραμματεία του εκπαιδευτικού οργανισμού μας. 

Οι εξετάσεις για το Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας διενεργούνται  δύο φορές το χρόνο, το πρώτο 20ήμερο του Μαΐου και το πρώτο 20ημερο του Νοεμβρίου. Όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά είναι αναρτημένα στην επίσημη ιστοσελίδα του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας  που παρατίθεται παρακάτω.  Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων  ορίζεται 2-3 μήνες πριν την ημερομηνία των εξετάσεων. Οι αιτήσεις συμμετοχής στις εξετάσεις υποβάλλονται στις Διευθύνσεις ή Γραφεία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της χώρας, ανάλογα με τον τόπο κατοικίας του υποψηφίου.

Η εξέταση του υποψηφίου, σε όλες τις εξεταζόμενες γλώσσες και επίπεδα, γίνεται γραπτά και προφορικά, με στόχο τον έλεγχο τεσσάρων βασικών επικοινωνιακών ικανοτήτων. Ο υποψήφιος εξετάζεται στις  ενότητες :

Ενότητα 1 : Κατανόηση γραπτού λόγου

Ενότητα 2 : Παραγωγή γραπτού λόγου

Ενότητα 3 : Κατανόηση προφορικού λόγου και

Ενότητα 4 : Παραγωγή προφορικού λόγου

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 (για εξέταση δύο επιπέδων με κοινό διαβαθμισμένο τέστ)

Ενότητα Εξέτασης

Κλίμακα Βαθμολογίας

Βάση για το χαμηλότερο επίπεδο

(Α1 ή Β1)

Βάση για το υψηλότερο επίπεδο (Α2 ή Β2)

Ενότητα 1: Κατανόηση γραπτού λόγου

1-50

8

15

Ενότητα 2: Παραγωγή γραπτού λόγου

1-60

9

18

Ενότητα 3: Κατανόηση προφορικού λόγου

1-50

8

15

Ενότητα 4: Παραγωγή προφορικού λόγου

1-40

ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΒΑΣΗ

ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΒΑΣΗ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

1-200

60

120

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στη γραμματεία του εκπαιδευτικού οργανισμού μας ή στην ακόλουθη επίσημη ιστοσελίδα του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας.

http://edu.klimaka.gr/dia-viou-mathhsh/glwssomatheia/1119-plhrofories-symmetoxhs-sto-kpg.html

http://www.minedu.gov.gr/eksetaseis-main/kpg-main.html

Επιλέξτε το πακέτο που σας ταιριάζει!

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

It seems we can't find what you're looking for.

Χρήσιμα Links

 • All Classes
 • Φορείς Πιστοποίησης
 • Junior Classes
 • Advanced Learners
 • Exams & Exercises
 • Λεξικά

For advanced learners

Επίπεδα: Cs, Ds, FCE, CAE, CPE

For exams

Natural History Museum

Science museum

Free exercises

English language games

Μετά από δωρεάν δοκιμή, απαιτείται πληρωμή για συνέχεια

 

Scroll to Top