Μενού

Επικοινωνία

Επιτυχόντες TOEIC & TIE

TOEIC-ETS (Educational Testing System)

First header Second header
Κωνσταντίνος Δούζ. 755
Μάρκελος Χατζ. 575
Σαββίνα Καλ. 655
Λαμπρινή Στεφ. 685
Στέφανος Τσισμ. 715
Χρύσα Μπ. 725
Παναγιώτα Πυρίν. B2
Μαρία Ελένη Καρπ. B2
Χρήστος Τανίδ. B2

Test of Interactive English

First header Second header
Δημήτριος Μιχ. C1
Ιάκωβος Μιχ. C2
Αθανασία Μητσ. C2
Γεώργιος Τζ. C2
Σοφία Βουτ. C2
Κρυσταλλένια Πρ. C2
Αλέξανδρος Λειβ. C2
Ευάγγελος Ιωαν. C2
Κωνσταντίνος Παπ. C2
Θεολόγου Μαρία C2
Αρετή Βλ. Β2+
Γεώργιος Κουμπ. Β2+
Ευλάμπιος-Μάριος Λουμπ. Β2
Scroll to Top