Μενού

Επικοινωνία

Επιτυχόντες
Άλλες Γλώσσες

Γαλλικά

Delf b2

First header Second header
Αγγελική Ζέικ. Admiss
Αθανάσιος Δημ. Admiss

Delf b1

First header Second header
Ελένη Μπακιρτζ. Admis
Δημήτριος Παπαδ. Admis
Χριστίνα Μαυρ. Admis
Αργυρώ-Ραφαηλία Στιβ. Admis
Δημήτριος Υφαν. Admis
Αγγελική Ζέικ. Admis
Σταύρος Ζηκ. Admis
Σταυρούλα Δουρμουσ. Admis
Ιωάννης Βακαλ. Admis
Δημήτριος Δημητ. Admis
Αθανάσιος Δημ. Admis

DELF A2

First header Second header
Ελένη Βαρ. Admis

DELF A1 Junior

First header Second header
Μαριέττα Οικον. Admis
Λήδα Μαδεμ. Admis
Βασιλική Κυριακ. Admis
Γεώργιος Καλλιάρ. Admis
Αλέξανδρος Κυριακ. Admis
Ευαγγελία Κυριακ. Admis
Πολυξένη Παπαθ. Admis
Κωνσταντίνα Κραμπ. Admis

DELF A1 Prim

First header Second header
Ελένη Μπακιρτζ. Admis
Φανή Παπαθ. Admis

κπγ Β1

First header Second header
Αριστείδης Μούσ. PASS
Δημήτριος Παπαδ. PASS

ΙΣΠΑΝΙΚΑ

ΚΠΓ Β2

First header Second header
Παρασκευή Γκρ. Apto
Γεώργιος Παπαδόπ. Apto

ΚΠΓ Β1

First header Second header
Ελευθέριος Γερ. Apto
Παρασκευή Γκρ. Apto

INSTITUTO CERVANTES C1

First header Second header
Νερέα Φωτ. Apto

INSTITUTO CERVANTES B1

First header Second header
Αντώνιος Στρατ. Apto

INSTITUTO CERVANTES A1

First header Second header
Έφη Βαρ. Apto

Γερμανικά

Goethe/ÖSD - Zertifikat b2

First header Second header
Μαρία Πετρ. Bestanden
Κωνσταντίνα Οικ. Bestanden
Θέμης Πανούσ. Bestanden
Γεώργιος Μπακ. Lesen, Hören, Schreiben

Goethe/ÖSD - Zertifikat b1

First header Second header
Γεώργιος Χριστ. Schreiben, Sprechen
Σπύρο Θαν. Schreiben, Sprechen
Κωνσταντίνα Οικον. Bestanden
Κοσμίδης Νικ. Bestanden
Ελένη – Μαρία Ταγ. Bestanden
Βάθη Άννα Bestanden
Renato Has. Bestanden
Μαρία Τζοιτ. Bestanden
Γεώργιος Μπακιρ. Schreiben, Sprechen
Άγγελος Ρωμαν. Lesen, Hören, Schreiben
Χαράλαμπος Συμεων. Lesen, Schreiben, Sprechen
Ιωάννης Ρούσ. Schreiben, Sprechen
Ραφαέλα Παλόκ. Schreiben, Sprechen
Δημήτρης Νοχ. Lesen, Schreiben, Sprechen
Ευάγγελος Ταν. Schreiben, Sprechen

ΙΤΑΛΙΚΑ

First header Second header
Αντωνία Γαρίτσ. ΚΠΓ Β2
Scroll to Top