Μενού

Επικοινωνία

Επιτυχόντες
Άλλες Γλώσσες

Γαλλικά

Delfb2

First header Second header
Αθανάσιος Δημ. PASS

Delfb1

First header Second header
Αθανάσιος Δημ. PASS

Γαλλικά

ΚΠΓ Β2

First header Second header
Γεώργιος Παπαδόπ. Β2

Γερμανικά

Goethe - Zertifikat b1

First header Second header
Ελένη – Μαρία Ταγ. PASS
Βάθη Άννα PASS
Renato Has. PASS
Κοσμίδης Νικ. PASS
Scroll to Top