Μενού

Επικοινωνία

Επιτυχόντες
Άλλες Γλώσσες

Γαλλικά

Delf b2

First header Second header
Αθανάσιος Δημ. PASS

Delf b1

First header Second header
Σταυρούλα Δουρμουσ. Admis
Ιωάννης Βακαλ. Admis
Δημήτριος Δημητ. Admis
Αθανάσιος Δημ. Admiss

DELF A2

DELF A1 Prim

ΙΣΠΑΝΙΚΑ

ΚΠΓ Β2

First header Second header
Γεώργιος Παπαδόπ. Β2

INSTITUTO CERVANTES B1

INSTITUTO CERVANTES A1

Γερμανικά

Goethe/ÖSD - Zertifikat b2

Goethe/ÖSD - Zertifikat b1

First header Second header
Κωνσταντίνα Οικον. Bestanden
Κοσμίδης Νικ. Bestanden
Ελένη – Μαρία Ταγ. Bestanden
Βάθη Άννα Bestanden
Renato Has. Bestanden
Μαρία Τζοιτ. Bestanden
Γεώργιος Μπακιρ. Schreiben, Sprechen
Άγγελος Ρωμαν. Lesen, Hören, Schreiben
Χαράλαμπος Συμεων. Lesen, Schreiben, Sprechen
Ιωάννης Ρούσ. Schreiben, Sprechen
Ραφαέλα Παλόκ. Schreiben, Sprechen
Δημήτρης Νοχ. Lesen, Schreiben, Sprechen
Ευάγγελος Ταν. Schreiben, Sprechen
Scroll to Top