Μενού

Επικοινωνία

Εφηβικά Αγγλικά

Γιατί να μάθω Αγγλικά;

Η Αγγλική γλώσσα κατέχει την κυρίαρχη θέση ανάμεσα στις υπόλοιπες διεθνείς γλώσσες στους τομείς των επικοινωνιών, της επιστήμης, των επιχειρήσεων, της πολιτικής και της διπλωματίας. Επίσης, είναι η γλώσσα της ψυχαγωγίας, της αεροναυτιλίας, της ραδιοεπικοινωνίας, των ηλεκτρονικών υπολογιστών και του διαδικτύου. Αποτελεί μία από τις συνολικά έξι επίσημες γλώσσες του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, μία από τις 23 επίσημες της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπου κατέχει τη δεύτερη θέση ως μητρική γλώσσα και την πρώτη ως ξένη γλώσσα με ποσοστό 51%, τη μοναδική επίσημη της Κοινοπολιτείας των Εθνών, ενώ χρησιμοποιείται και σε πολλούς ακόμη διεθνείς οργανισμούς.

FCE PREP. (για εφήβους 12-13 ετών)

Έχοντας ολοκληρώσει το επίπεδο σπουδών της C senior του σχολείου μας με επιτυχία, οι μαθητές μας μπορούν να ξεκινήσουν την προετοιμασία για το πτυχίο Lower του Cambridge(FCE) ή Michigan(ECCE) η οποία έχει διάρκεια 1,5 έτους. Ουσιαστικά καταφέρνουν να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους για το Lower σε 1,5 αντί για 2 χρόνια. Στο επίπεδο αυτό μαθαίνουν να κατανοούν κύρια στοιχεία κειμένων και προγραμμάτων( τηλεόρασης/ ραδιοφώνου κλπ ),να αφηγούνται με συνοχή (γραπτά και προφορικά)ιστορίες και εμπειρίες τους, να συντάσσουν κείμενα κοινωνικού ενδιαφέροντος, να συμμετέχουν σε συζητήσεις ή να δημιουργούν ένα βιογραφικό σημείωμα.Ασφαλώς, εξοικειώνονται και προετοιμάζονται ενδελεχώς για τις εξετάσεις του Lower.

FCE – ECCE ( για εφήβους 13-14 ετών) – 1 χρόνος

Στο επίπεδο αυτό οι μαθητές αποκτούν τη δυνατότητα να περιγράφουν με σύνθετο τρόπο γεγονότα, να κατανοούν και να αποδίδουν περίπλοκα θέματα, να γράφουν κείμενα με λεπτομέρειες ( εκθέσεις, αναφορές, περιλήψεις κτλ), κι έτσι προετοιμάζονται να αντιμετωπίσουν τις εξετάσεις FCE Cambridge, ECCE Michigan με απόλυτη επιτυχία. Το επίπεδο αυτό δύνανται να το παρακολουθήσουν αυστηρά και μόνο μαθητές που έχουν αριστεύσει στην τάξη Csenior, κι έχουν αποκτήσει το πιστοποιητικό PET του Cambridge University.

ΕΠΙΠΕΔΟ C1 – Advanced (για εφήβους 14-15)

H τάξη αυτή είναι η πρώτη που οδηγεί στην απόκτηση του ανώτατου πτυχίου γνώσεων της Αγγλικής γλώσσας. Οι μαθητές θα έχουν την ευκαιρία να επεκτείνουν τις γλωσσικές τους ικανότητες εμπλουτίζοντας τον γραπτό και προφορικό λόγο με σύνθετες δομές και περίπλοκες έννοιες λεξιλογίου. Εφόσον το επιθυμούν θα προετοιμαστούν για το πτυχίο CAE (Πανεπιστήμιο Cambridge).

ΕΠΙΠΕΔΟ C2 – Proficiency (για εφήβους 15-16)

Σε αυτό το επίπεδο οι σπουδαστές είναι πλέον ικανοί να αντιμετωπίσουν πλήθος γλωσσικών προκλήσεων: κατανοούν τον προφορικό λόγο, ακόμη κι αν αυτός είναι ιδιωματικός ή γρήγορος, επικοινωνούν με ευπροσάρμοστο τρόπο ώστε να δίνουν έμφαση ή να αποφεύγουν ασάφειες στην κατανόηση. Μπορούν να διαβάσουν λογοτεχνικά κείμενα, να αναγνωρίσουν διαφορετικούς τρόπους έκφρασης της γλώσσας και γενικότερα να ανταπεξέλθουν γλωσσικά ακόμη και σε πεδία άγνωστα προς αυτούς.

Η άριστη κατανόηση όλων των δομών της γλώσσας οδηγεί με φυσικό τρόπο και στην απόκτηση του ανώτατου πτυχίου γνώσεων της Αγγλικής Γλώσσας (CPE – ECPE Πανεπιστήμια Cambridge – Michigan αντίστοιχα).

ΕΠΙΠΕΔΑ C1-C2 (για εφήβους 14-16 ετών)

Το εντατικό αυτό τμήμα αφορά στην κάλυψη των δύο προηγούμενων επιπέδων σε μία ακαδημαϊκή χρονιά με την προϋπόθεση ότι οι επιδόσεις στις εξετάσεις του FCE ή ECCE ήταν άριστες.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ (ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ)

Το πρόγραμμα προετοιμασίας για την εισαγωγή στο τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας είναι ένα πρόγραμμα, που ανάλογα με το επίπεδο του κάθε μαθητή της Γ’ Λυκείου, τον προετοιμάζει να ανταπεξέλθει στα θέματα Αγγλικής γλώσσας των Πανελληνίων εξετάσεων. Αναπτύσσει κυρίως τη δεξιότητα του γραπτού λόγου καθώς και τη δεξιότητα κατανόησης κειμένων. Επίσης, εξοικειώνει τον υποψήφιο με τη δομή της εξέτασης και με τις τεχνικές αντιμετώπισης οποιασδήποτε δυσκολίας.

Scroll to Top