Μενού

Επικοινωνία

Πολιτική ακύρωσης/επιστροφών

 Πολιτική Επιστροφής Χρημάτων/Ακυρώσεων

Πολιτική Επιστροφών

Δικαίωμα Υπαναχώρησης/ακύρωσης
Το δικαίωμα Υπαναχώρησης/ακύρωσης μπορεί να ικανοποιηθεί μόνο στις παρακάτω περιπτώσεις:
α) Μη πραγματοποίηση ωρών διδασκαλίας. Ο πελάτης έχει το δικαίωμα να επιθυμεί την διαγραφή του από οποιοδήποτε εκπαιδευτικό πρόγραμμα χωρίς καμία επιβάρυνση εφόσον δεν παρακολούθησε κανένα μάθημα. Επιστροφές χρημάτων γίνονται αυστηρά εντός δέκα (10)εργάσιμων ημερών, αρχής γενομένης από την επόμενη της δήλωσης διαγραφής του πελάτη.
β) Διακοπή συμμετοχής. Ο πελάτης έχει το δικαίωμα να επιθυμεί τη διακοπή των μαθημάτων του για προσωπικούς λόγους. Σε αυτή τη περίπτωση, υπολογίζονται οι πραγματοποιηθείσες ώρες συν 70 ευρώ διοικητικά έξοδα και το υπόλοιπο ποσό επιστρέφεται εντός δέκα (10)εργάσιμων ημερών, αρχής γενομένης από την επόμενη της δήλωσης διακοπής του πελάτη.

Επιστροφή χρημάτων

Επιστροφή χρημάτων πραγματοποιείται αποκλειστικά σε περίπτωση αποδεδειγμένης αδυναμίας χρήσης της υπηρεσίας ή παρακολούθησης του εκπαιδευτικού προγράμματος με υπαιτιότητα του European Language Bridge, και αδυναμίας επιδιόρθωσης του προβλήματος εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών, καθώς σε περίπτωση διαγραφής του πελάτης για προσωπικούς του λόγους. Επιστροφές χρημάτων γίνονται αυστηρά εντός δέκα (10)εργάσιμων ημερών, αρχής γενομένης από την επόμενη της διαπίστωσης της αδυναμίας επιδιόρθωσης του προβλήματος. Με το πέρας του προαναφερθέντος χρονικού διαστήματος, δεν προβλέπεται επιστροφή χρημάτων από μέρος του European Language Bridge.Στην περίπτωση της επιστροφής χρημάτων τα έξοδα επιστροφής βαρύνουν τον πελάτη. Σε περίπτωση που η επιστροφή γίνει σε λογαριασμό άλλης τράπεζας τα έξοδα τραπέζης τα επιβαρύνεται ο πελάτης.

Επίλυση διαφορών

Οι παρόντες Όροι Χρήσης θα νοηματοδοτούνται, ερμηνεύονται και εφαρμόζονται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία της Ελληνικής Δημοκρατίας. Για οποιαδήποτε διαφορά που θα προκύψει από την εφαρμογή των παρόντων Όρων αρμόδια καθίστανται τα Δικαστήρια Θεσσαλονίκης.

Επικαιροποίηση των παρόντων όρων

Η Ιστοσελίδα ενδέχεται να τροποποιήσει ή να μεταβάλλει τμήματα των εν λόγω Όρων Χρήσης σε οποιαδήποτε στιγμή και χωρίς καμία πρότερη ενημέρωση. Παρόλα αυτά σε περίπτωση θεμελιωδών αλλαγών, ειδοποίηση για τις εν λόγω αλλαγές θα δημοσιοποιούνται στην αρχική σελίδα του European Language Bridge(www.elb.gr) και θα τίθενται σε εφαρμογή 15 ημέρες μετά την δημοσίευση τους στην Ιστοσελίδα. Παρακαλούμε ανατρέξτε πίσω στους εν λόγω Όρους Χρήσης σε τακτικά χρονικά διαστήματα ώστε να είστε πλήρως ενήμεροι για οποιεσδήποτε αλλαγές και ενημερώσεις. Συνεχιζόμενη χρήση των υπηρεσιών της Ιστοσελίδας συνιστά αποδοχή των ενδεχόμενων αλλαγών.

Επικοινωνία

Για οποιαδήποτε περαιτέρω διευκρίνιση παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας αποστέλλοντας μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην παρακάτω διεύθυνση:
European Language Bridge, Κέντρο Ξένων Γλωσσών
Βας.Ταβάκη 36, Θέρμη, Τ.Κ. 57001, Ελλάδα
Email: info@elb.gr & Τηλ: 231046679

Ιούλιος 2018

Στις 25 Μαΐου 2018 η επεξεργασία (συλλογή, διατήρηση, καταχώρηση, αποθήκευση, διαβίβαση, κ.ά.) των προσωπικών δεδομένων σας θα ρυθμίζεται – σε όλα τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης – από τον 2016/679 Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (ΓΚΠΔ).

Ο ΓΚΠΔ αυξάνει τις υποχρεώσεις των υπεύθυνων επεξεργασίας (επιχειρήσεων) κατά την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων καθώς και τα δικαιώματα των υποκειμένων των προσωπικών δεδομένων (διαχειριστή οικοδομής/ιδιοκτήτη ακινήτου, μισθωτή ακινήτου, εργαζόμενοι, τρίτοι προμηθευτές/συνεργάτες κ.λπ) και συνάμα δημιουργεί καινούργια. Τα προσωπικά δεδομένα που επεξεργαζόμαστε είναι τα απλά όπως ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, τηλέφωνα, email, ΑΔΤ, ΑΦΜ, στοιχεία ακινήτου, κ.λπ.

Η εταιρία με την επωνυμία A.KOΡΜΑ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε. με τον διακριτικό τίτλο EUROPEAN LANGUAGE BRIDGE (E.L.B.), που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη, στην οδό Βασιλικής Ταβάκη 36, Τ.Κ.: 57001, Α.Φ.Μ.: 099408055, ΔΟΥ: Z΄ Θεσσαλονίκης και εκπροσωπείται νόμιμα, ενόψει της άμεσης εφαρμογής του Ευρωπαϊκού Γενικού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (ΓΚΠΔ) και με σεβασμό στο θεμελιώδες δικαίωμα της προστασίας των προσωπικών δεδομένων θέτει με σαφήνεια και διαφάνεια τους όρους και τις προϋποθέσεις για την ασφαλή και νόμιμη επεξεργασία αυτών.

Σας διαβεβαιώνουμε ότι η εταιρία μας ενημερώθηκε πλήρως για τις νέες κανονιστικές διατάξεις του ΓΚΠΔ και ότι προβαίνει στις δέουσες ενέργειες εναρμόνισής της με τον ΓΚΠΔ με σκοπό την ασφάλεια των προσωπικών σας δεδομένων.
Διαβάστε προσεκτικά και κατανοήστε την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας προκειμένου να δώσετε ελεύθερα την απαραίτητη για εμάς συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία αυτών από την εταιρία μας.

Ι .ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η επιχείρησή μας με την επωνυμία A.KOΡΜΑ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε. με τον διακριτικό τίτλο EUROPEAN LANGUAGE BRIDGE (E.L.B.), που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη, στην οδό Βασιλικής Ταβάκη 36, Τ.Κ.: 57001, Α.Φ.Μ.: 099408055, ΔΟΥ: Z΄ Θεσσαλονίκης η οποία θα καλείται εν συντομία “ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ”, εκπροσωπείται νόμιμα από την κα Αρετή Κορμά με κύριο αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών Φροντιστηρίου Ξένων Γλωσσών αποτελεί τον υπεύθυνο προστασίας των προσωπικών δεδομένων τα οποία επεξεργαζόμαστε σύμφωνα με τα παρακάτω:

ΙΙ. ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΟΥ ΕΠΕΞΕΡΓΑΖΟΜΑΣΤΕ

Για την επίτευξη αυτών των σκοπών το «ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ» συλλέγει τα απαραίτητα προσωπικά δεδομένα των παρακάτω ομάδων υποκειμένων προσωπικών δεδομένων:

Των γονέων/κηδεμόνων, μαθητών, των υποψηφίων και ήδη απασχολουμένων εργαζομένων (καθηγητές, επιστημονικοί συνεργάτες, διοικητικό προσωπικό) που απασχολούνται στην επιχείρησή μας με οποιαδήποτε μορφή εργασίας, κάθε προμηθευτή και τρίτου εξωτερικού συνεργάτη όπως (Συνεργείο καθαριστών, Συντηρητή Ανελκυστήρα, Ψηφιακές Εκτυπώσεις, Συντηρητή Φωτοτυπικού, Λογιστή και τοπικές έντυπες εκδόσεις για διαφημιστική καταχώρηση, κ.λπ.)

ΙΙΙ. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΕΠΕΞΕΡΓΑΖΟΜΑΣΤΕ

Α: Στοιχεία των γονέων/κηδεμόνων και μαθητών:

ΑΠΛΑ: Όνομα και επώνυμο μαθητή/-τριας, αδελφών μαθητή/-τριας, πατρώνυμο,  υποκοριστικό μαθητή/-τριας, τάξη, διεύθυνση κατοικίας, περιοχή, Τ.Κ., τηλ. επικοινωνίας, ονοματεπώνυμο  και στοιχεία ταυτότητας ή διαβατηρίου γονέα/κηδεμόνα, Διεύθυνση κατοικίας (Περιοχή),  Τ.Κ.  Τηλέφωνο οικίας, Κινητό τηλέφωνο, ηλεκτρονική διεύθυνση, πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, επάγγελμα, ΑΦΜ. 

 

ΕΙΔΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ: Εθνοτική καταγωγή, αναπηρία, δυσκολίες μάθησης μαθητή/-τριας.

Β: Στοιχεία των υποψηφίων και ήδη απασχολουμένων εργαζομένων

ΑΠΛΑ: Ονοματεπώνυμο, όνομα πατέρα και μητέρας, ημερομηνία γέννησης, επάγγελμα/ασχολία, διεύθυνση κατοικίας, περιοχή, πόλη, Τ.Κ., τηλέφωνο επικοινωνίας, Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ), Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας, Αριθμός Μητρώου Ασφαλισμένου (ΑΜΚΑ), ΑΜΑ, αριθμός τραπεζικού λογαριασμού – ΙΒΑΝ, Αριθμός Μητρώου ΙΚΑ, οικογενειακή κατάσταση, ηλεκτρονική Διεύθυνση, εκπαίδευση, γνώσεις.

 

ΕΙΔΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ: Ιατρικά στοιχεία, εθνοτική καταγωγή

 

Γ: Στοιχεία των τρίτων συνεργατών/προμηθευτών (Συνεργείο καθαριστών, Συντηρητή Ανελκυστήρα, Ψηφιακές Εκτυπώσεις, Συντηρητή Φωτοτυπικού και τοπικές έντυπες εκδόσεις για διαφημιστική καταχώρηση, κ.λπ.)  

Ονοματεπώνυμο, όνομα πατέρα, ημερομηνία γέννησης, επαγγελματική ιδιότητα, διεύθυνση επαγγελματική, περιοχή, πόλη, Τ.Κ., τηλέφωνο επικοινωνίας, (σταθερό, κινητό) Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ), Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας (Α.Δ.Τ.),  Αριθμός Μητρώου Επαγγελματικού Συλλόγου τους, αριθμός τραπεζικού λογαριασμού – ΙΒΑΝ, ηλεκτρονική Διεύθυνση, τίτλοι σπουδών- εκπαίδευση.

 

Δ: Στοιχεία εκτελούντων την επεξεργασία (Λογιστικό γραφείο, Μηχανογράφηση, Νομικές υπηρεσίες, κ.λπ.):

Ονοματεπώνυμο, όνομα πατέρα, επαγγελματική ιδιότητα, διεύθυνση επαγγελματική, περιοχή, πόλη, Τ.Κ., τηλέφωνο επικοινωνίας, Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ), Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας (ΑΔΤ), αριθμός τραπεζικού λογαριασμού – ΙΒΑΝ,  ηλεκτρονική Διεύθυνση.

  

Ε: ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ, ΒΙΝΤΕΟ

ΙV. ΟΙ ΣΚΟΠΟΙ ΠΟΥ ΕΠΕΞΕΡΓΑΖΟΜΑΣΤΕ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Α: Στοιχεία των γονέων/κηδεμόνων και μαθητών/-τριών:

 1. Εκδήλωση ενδιαφέροντος για εγγραφή μαθητή/-τριας στο ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ, 
 2. Εγγραφή μαθητή/-τριας από τον ενδιαφερόμενο γονέα/κηδεμόνα, 
 3. Οργάνωση ετήσιων εγγραφών στο φροντιστήριο, 
 4. Διακοπή φοίτησης μαθητή/-τριας,
 5. Οργάνωση και εκπλήρωση του εκπαιδευτικού μας προγράμματος, 
 6. Δημιουργία και τήρηση Καρτέλας Μαθητή/-τριας, 
 7. Δημιουργία και οργάνωση ετήσιου εκπαιδευτικού προγράμματος μαθητή/-τριας, 
 8. Συμμετοχή μαθητή/-τριας στα εκπαιδευτικά προγράμματα  και διαγωνισμούς /εξετάσεις του ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟΥ,  
 9. Δημιουργία τάξεων για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα, 
 10. Δημιουργία αρχείου επιτυχόντων μαθητών/-τριών στις εξετάσεις/διαγωνισμούς, 
 11. Η ενημέρωση των γονέων/κηδεμόνων για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα του εκπαιδευτικού προγράμματος, 
 12. Η δημιουργία και τήρηση αρχείου/μητρώου,
 13. Επικοινωνία με γονέα /κηδεμόνα όποτε κρίνεται απαραίτητο, 
 14. Η οικονομική διαχείριση της εγγραφής και συμμετοχής του μαθητή/-τριας στο εκπαιδευτικό του πρόγραμμα του ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟΥ,
 15. Θεμελίωση και άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων (δικαστικά και εξωδικαστικά),
 16. Χρήση σε εταιρικά έντυπα,
 17. Αναρτήσεις σε Facebook, Instagram, YouTube, Website,
 18. Αποστολή Newsletters και διάφορων άλλων ενημερωτικών μηνυμάτων.

Β: Υποψήφιοι και ήδη απασχολούμενοι εργαζόμενοι:  

 

 1. Η εκδήλωση ενδιαφέροντος από τον υποψήφιο (εκπαιδευτικό, επιστημονικό και διοικητικό προσωπικό) για πρόσληψή του/της ως εργαζόμενος/-η στο ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ και την αξιολόγηση των προσόντων του/της,
 2. Η υπογραφή/συνέχιση/λύση σύμβασης εργασίας μεταξύ του ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟΥ και του εργαζόμενου, 
 3. Κάλυψη κενών θέσεων εργασίας, αρχείο βιογραφικών προσωπικού και επικαιροποίηση κατάρτισης,
 4. Ασφάλιση Εργαζομένου και συμμόρφωση στη νομοθεσία,
 5. Χορήγηση αναρρωτικής άδειας, αποζημίωση,
 6. Χορήγηση αδείας, 
 7. Έκδοση βεβαιώσεων για κάθε νόμιμη χρήση, 
 8. Λύση σύμβασης εργασίας, 
 9. Ο απαραίτητος έλεγχος υγείας του εργαζόμενου,
 10. Η επικοινωνία όποτε κρίνεται απαραίτητο,
 11. Οι διαχείριση μισθοδοσίας,
 12. Η θεμελίωση και άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων,
 13. Η συμμόρφωση στην νομοθεσία,
 14. Αναρτήσεις σε social media, Facebook, Instagram, YouTube,
 15. Αποστολή Newsletters και άλλων ενημερωτικών μηνυμάτων,
 16. Εκδόσεις εντύπων. Γ:  Στοιχεία των τρίτων συνεργατών/προμηθευτών:

 1. Η εκδήλωση ενδιαφέροντος για συνεργασία με το ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ και την αξιολόγηση των προσόντων του,
 2. Η υπογραφή/συνέχιση/λύση σύμβασης ανεξάρτητων υπηρεσιών,
 3. Η δημιουργία και τήρηση αρχείου/μητρώου,
 4. Η διαχείριση πληρωμής τους (έκδοση φορολογικών παραστατικών- αποδείξεων, κ.λπ.), 
 5. Η επικοινωνία όποτε κρίνεται απαραίτητο,
 6. Η θεμελίωση και άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων,
 7. Η συμμόρφωση στην νομοθεσία,
 8. Έκδοση βεβαιώσεων για κάθε νομική χρήση, 
 9. Αποστολή Newsletters και διάφορων άλλων ενημερωτικών μηνυμάτων. 
 10. Αναρτήσεις σε social media, Facebook, Instagram, YouTube,
 11. Εκδόσεις εντύπων. 

 

Δ: Στοιχεία εκτελούντων την επεξεργασία (Λογιστικό γραφείο, Μηχανογράφηση, Νομικές υπηρεσίες, κ.λπ.):

 

 1. Η καταχώρηση των στοιχείων με την ιδιότητα του (π.χ. Εξωτερικού λογιστή) για λογαριασμό του ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟΥ στα πλαίσια της σύμβασης έργου παροχής υπηρεσιών,
 2. Η σύναψη σύμβασης συνεργασίας/παροχής υπηρεσιών και λύση αυτής, 
 3. Η δημιουργία και τήρηση αρχείου/μητρώου,
 4. Η διαχείριση πληρωμής τους (έκδοση φορολογικών παραστατικών- αποδείξεων, κ.λπ.), 
 5. Η επικοινωνία όποτε κρίνεται απαραίτητο, 
 6. Η θεμελίωση και άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων, 
 7. Η συμμόρφωση στην νομοθεσία.

 

Ε: ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ /ΒΙΝΤΕΟ

 

Το ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ, μπορεί να λαμβάνει και να διατηρεί αναμνηστικές φωτογραφίες  και βίντεο μαθητών/εργαζομένων/ τρίτων συνεργατών στις εν γένει δραστηριότητες και εκπαιδευτικά μας προγράμματα, όπου σε ορισμένες περιπτώσεις θα συμπεριλαμβάνεται/εμφανίζεται και το ονοματεπώνυμο. Οι φωτογραφίες και τα βίντεο είναι δυνατό να αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του φροντιστηρίου μας. Επίσης, οι φωτογραφίες εκτυπώνονται σε ενημερωτικά /έντυπα που το φροντιστήριο εκδίδει και διανέμει στους γονείς, τους μαθητές/μαθήτριες καθώς και σε τρίτους. Μπορείτε να ανακαλέσετε ελεύθερα όλες ή οποιαδήποτε από τις παρακάτω συγκαταθέσεις ανά πάσα στιγμή, οπότε οι αντίστοιχες φωτογραφίες και βίντεο θα διαγράφονται. Η εν λόγω υποχρέωση προφανώς δεν υφίσταται για φωτογραφίες που έχουν ήδη συμπεριληφθεί σε ενημερωτικά έντυπα του φροντιστηρίου. Επίσης, σε περίπτωση φωτογραφιών/βίντεο όπου απεικονίζονται περισσότεροι εργαζόμενοι/τρίτοι συνεργάτες ενδεχόμενη άρνησή σας να συγκατατεθείτε στην εμφάνισή σας ή η εκ των υστέρων ανάκληση της συγκατάθεσής σας, δεν συνεπάγεται τη μη λήψη – ή αντίστοιχα την καταστροφή – των φωτογραφιών/βίντεο, αλλά τη θόλωση μόνο της εικόνας σας (πρόσωπο και σώμα). Η ανάκληση της συγκατάθεσης δεν θίγει τη νομιμότητα της επεξεργασίας που έχει ήδη πραγματοποιηθεί (δημοσίευση σε έντυπα ανάρτηση στην ιστοσελίδα κ.λπ.).

 

ΣΤ: Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις: 

 

 1. Όταν η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τη συμμόρφωση του ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟΥ μας στις κείμενες νομοθετικές διατάξεις, 
 2. Όταν η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων ενώπιον των δικαστηρίων και κάθε άλλης αρχής,
 3. Όταν η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την συμμόρφωση σε έννομη υποχρέωσή μας όπως φορολογικές μας υποχρεώσεις, 
 4. Όταν η επεξεργασία είναι απαραίτητη για διαφύλαξη ζωτικού συμφέροντος του υποκειμένου των προσωπικών δεδομένων (γονέα/κηδεμόνα, μαθητή/-τριας, υποψήφιου εργαζόμενου, συνεργάτη, προμηθευτή, εργαζόμενου, συνεργάτη, προμηθευτή, πως θέματα υγείας και ασφάλειας σε περίπτωση φυσικών καταστροφών (πλημμύρες, πυρκαγιά, σεισμοί, κ.λπ.), 
 5. Όταν η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την εκπλήρωση καθήκοντος από το ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ που εκτελείται προς το δημόσιο συμφέρον,
 6. Όταν η επεξεργασία είναι απαραίτητη για λόγους ουσιαστικού δημόσιου συμφέροντος, βάσει του δικαίου της Ένωσης ή κράτους μέλους, το οποίο είναι ανάλογο προς τον επιδιωκόμενο στόχο, και σέβεται την ουσία του δικαιώματος στην προστασία των δεδομένων και προβλέπει κατάλληλα και συγκεκριμένα μέτρα για τη διασφάλιση των θεμελιωδών δικαιωμάτων και των συμφερόντων του υποκειμένου των δεδομένων.

V. ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

 1. Η  συγκατάθεση για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων,
 2. Η συμμόρφωση του ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟΥ στις κείμενες νομοθετικές διατάξεις,
 3. Η  υποχρέωση σύναψης της σύμβασης εργασίας/συνεργασίας μεταξύ του ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟΥ και του  εργαζόμενου, συνεργάτη/τρίτου, εκτελούντος την επεξεργασία (λογιστή, κλπ.), 
 4. Η υποχρέωση ασφάλισης των εργαζόμενων,
 5. Η κάλυψη ζητημάτων ζωτικού ενδιαφέροντος του ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟΥ (έντονα φυσικά φαινόμενα, φυσικές καταστροφές, σεισμοί, κ.λπ.), 
 6. Η θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων ενώπιον των δικαστηρίων και κάθε άλλης αρχής,
 7. Η εκπλήρωση καθήκοντος από το ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ που εκτελείται προς το δημόσιο συμφέρον, 
 8. Η συμμόρφωση στο ουσιαστικό δημόσιο συμφέρον, βάσει του δικαίου της Ένωσης ή κράτους μέλους, το οποίο είναι ανάλογο προς τον επιδιωκόμενο στόχο, και σέβεται την ουσία του δικαιώματος στην προστασία των δεδομένων και προβλέπει κατάλληλα και συγκεκριμένα μέτρα για τη διασφάλιση των θεμελιωδών δικαιωμάτων και των συμφερόντων του υποκειμένου των δεδομένων.

VI. ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

  1. Τα προσωπικά σας δεδομένα στις φόρμες προσωπικών δεδομένων αποθηκεύονται για δέκα (10) χρόνια από τη γνωστοποίησή τους και σύμφωνα πάντα με τις εκάστοτε κείμενες φορολογικές & νομοθετικές διατάξεις. 
  2. Τα Βιογραφικά σημειώματα για εκδήλωση ενδιαφέροντος συνεργασίας ή πρόσληψης διαγράφονται/καταστρέφονται σε δύο (2) έτη.
  3. Τα ειδικής κατηγορίας (ευαίσθητα) προσωπικά δεδομένα αποθηκεύονται για δύο (2) έτη.
  4. Τα προσωπικά δεδομένα μαθητή/-τριας για δημιουργία και οργάνωση εκπαιδευτικού προγράμματος και συμμετοχής τους σε διαγωνισμούς/εξετάσεις αποθηκεύονται για δύο (2) έτη .
  5. Φωτογραφίες/βίντεο αποθηκεύονται για πέντε (5) έτη
  6. Βιομετρικά στοιχεία από καταγραφή κάμερας ασφαλείας διαγράφονται /καταστρέφονται σε δεκαπέντε (15 ) ημέρες. 

  Όλα τα ανωτέρω με την επιφύλαξη κάθε έννομης υποχρέωσης που απορρέει από την Ελληνική Νομοθεσία και την Νομοθεσία Ευρωπαϊκής Ένωσης.

VIΙ. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Το προσωπικό μας και οι συνεργάτες του ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟΥ που επεξεργάζονται τα προσωπικά σας δεδομένα έχουν λάβει γνώση των ρυθμίσεων του ΓΚΠΔ για την νόμιμη επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων και δεσμεύονται από την υποχρέωση τήρησης εμπιστευτικότητας και εχεμύθειας.

 

Οι αποδέκτες των προσωπικών δεδομένων είναι οι παρακάτω:

Τα προσωπικά δεδομένα, όπως αυτά δηλώνονται στις σχετικές φόρμες από τα υποκείμενα, ανακοινώνονται στους αρμόδιους εξεταστικούς φορείς (Δημόσιους ή Ιδιωτικούς) για την εγγραφή και συμμετοχή του μαθητή/της μαθήτριας σε εξετάσεις, στα Ασφαλιστικά Ταμεία, τον ΟΑΕΔ, στο Υπουργείο Οικονομικών, στο Υπουργείο Εργασίας, στις Δημόσιες υπηρεσίες, στις Ασφαλιστικές εταιρείες, στην Εφορία,  στον Γιατρό Εργασίας, στους εξωτερικούς συνεργάτες (λογιστικό γραφείο, εταιρία μηχανογράφησης, εταιρία Μάρκετινγκ, κ.λπ.), στο Web, στα Social Media (public profiles), στην ευρύτερη κοινωνία εφόσον υπάρχει η απαραίτητη συγκατάθεση ή σχετική υποχρέωσή μας ή απαιτείται από το νόμο.

 

Μπορεί να υποχρεωθούμε να αποκαλύψουμε ορισμένες πληροφορίες, οι οποίες περιλαμβάνουν Προσωπικά Δεδομένα σας όταν μας ζητηθεί στις παρακάτω περιπτώσεις: 

 • Για τη συμμόρφωσή μας σε απαίτηση που προκύπτει από τον νόμο ή από δικαστική απόφαση, κλήτευση, ένταλμα κατά τη διάρκεια δικαστικής διαδικασίας. Σε περίπτωση αλλαγής διοίκησης στην εταιρία μας (είτε με συγχώνευση, πώληση, μεταβίβαση περιουσιακών στοιχείων ή με άλλο τρόπο).

VIII. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΕΦΑΡΜΟΖOYME ΓΙΑ ΝΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΣOYME ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΑΣ

Σύμφωνα με την ευρωπαϊκή νομοθεσία περί προστασίας προσωπικών δεδομένων εφαρμόζουμε εύλογες διαδικασίες για την αποτροπή μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης και την παραβίασης προσωπικών δεδομένων. Χρησιμοποιούμε κατάλληλες διαδικασίες ασφάλειας, τεχνικούς και φυσικούς περιορισμούς για την πρόσβαση  και χρήση των προσωπικών σας δεδομένων στον διακομιστή μας. Μόνο εξουσιοδοτημένο προσωπικό έχει άδεια πρόσβασης σε προσωπικά δεδομένα κατά την διάρκεια της εργασίας του.

Όλοι οι εργαζόμενοι και συνεργάτες του ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟΥ αρμόδιοι για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων είναι ενημερωμένοι για την παρούσα πολιτική απορρήτου και δεσμεύονται από αυτή κατά την επεξεργασία των στοιχείων σας καθώς και από την υποχρέωση τήρησης εμπιστευτικότητας και εχεμύθειας.

IΧ. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Δικαιούστε να υποβάλλετε αίτημα στον υπεύθυνο επεξεργασίας της επιχείρησής μας την κα Κορμά Αρετή μέσω email info@elb.gr ή εγγράφως στην έδρα του ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟΥ η οποία πρέπει να απαντηθεί σε ένα (1) μήνα στις παρακάτω περιπτώσεις:

 1. Για τον έλεγχο των προσωπικών σας στοιχείων.  
 2. Για διόρθωση τυχόν ανακριβών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν.
 3. Για την ανάκληση της συγκατάθεσής σας για την περαιτέρω επεξεργασία των δεδομένων σας.
 4. Για την διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων εάν πιστεύετε ότι δεν είναι πλέον απαραίτητα σε σχέση με τους σκοπούς που δόθηκαν ή γιατί ανακαλέσατε την συγκατάθεσή σας στην επεξεργασία. 
 5. Για τον περιορισμό της επεξεργασίας, αν αμφισβητείτε την ακρίβεια των δεδομένων σας έως την εξακρίβωση της ακρίβειας αυτών από τον υπεύθυνο επεξεργασίας ή τον περιορισμό της επεξεργασίας στο βαθμό που είναι απαραίτητη για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων από τον υπεύθυνο επεξεργασίας.
 6. Για την λήψη των προσωπικών δεδομένων που σας αφορούν και τη διαβίβασή τους σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας (Δικαίωμα φορητότητας).
 7. Για την εναντίωσή σας ανά πάσα στιγμή και για λόγους που σχετίζονται με την ιδιαίτερη κατάστασή σας, στην επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν, περιλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ. Ειδικότερα όταν  η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την εκπλήρωση καθήκοντος που εκτελείται προς το δημόσιο συμφέρον ή κατά την άσκηση δημόσιας εξουσίας που έχει ανατεθεί στον υπεύθυνο επεξεργασίας ή όταν η  επεξεργασία είναι απαραίτητη για τους σκοπούς των έννομων συμφερόντων που επιδιώκει ο υπεύθυνος επεξεργασίας ή τρίτος, εκτός εάν έναντι των συμφερόντων αυτών υπερισχύει το συμφέρον ή τα θεμελιώδη δικαιώματα και οι ελευθερίες του υποκειμένου των δεδομένων που επιβάλλουν την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, ιδίως εάν το υποκείμενο των δεδομένων είναι παιδί.

Για το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην αρμόδια εποπτική αρχή προστασίας προσωπικών δεδομένων. Μπορείτε να υποβάλετε το έντυπο καταγγελίας με τους εξής τρόπους:

 • Ηλεκτρονικά με αποστολή στο email: complaints@dpa.gr.  
 • Μέσω της δικτυακής πύλης της Αρχής: www.dpa.gr.
 • Στην περίπτωση αυτή, πρέπει να εγγραφείτε ως «Πολίτης» και να επιλέξτε την επιλογή «Υποβολή καταγγελίας».
 • Αφήστε όλα τα πεδία κενά, και απλά επισυνάψτε το έντυπο καταγγελίας.
 • Με ταχυδρομική αποστολή στα γραφεία της Αρχής:
 • Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, Λ. Κηφισίας 1-3, 115 23 Αθήνα.
 • Με αυτοπρόσωπη υποβολή στα γραφεία της Αρχής (1ος όροφος).
 • Ώρες κοινού στο γραφείο πρωτοκόλλου: 09:00 – 13:00.
 • Με φαξ στο +30 210 6475628.

 

Όλα τα ανωτέρω με την επιφύλαξη ότι δεν παραβιάζουν τις συμβατικές υποχρεώσεις του ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟΥ αλλά και την συμμόρφωσή του με τις κείμενες νομοθετικές διατάξεις.

Χ. ΕΚΤΕΛΩΝ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Το ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ μπορεί να εκχωρήσει προσωπικά δεδομένα γονέων/κηδεμόνων, μαθητών/τριών, υποψηφίων και ήδη εργαζομένων, τρίτων προμηθευτών, συνεργατών (νομικού συμβούλου, επιστημονικού συνεργάτη) σε τρίτα νομικά ή φυσικά πρόσωπα – εκτελούντες την επεξεργασία, (κατόπιν σύναψης σχετικής σύμβασης παροχής υπηρεσιών . Ειδικότερα:

 • Εξωτερικό λογιστικό γραφείο για διεκπεραίωση φορολογικών υποχρεώσεων και μισθοδοσίας των εργαζομένων.
 • Εταιρεία μηχανογράφησης για την μηχανοργάνωση του ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟΥ

XII. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

Το ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ δικαιούται να τροποποιεί την παρούσα Πολιτική Απορρήτου ανά πάσα στιγμή. Η εφαρμοστέα/επικαιροποιημένη έκδοση θα βρίσκεται πάντοτε αναρτημένη στον ιστότοπο http://elb.gr/ ή/και στην έδρα του ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟΥ μας. Σας παροτρύνουμε να ελέγχετε ενίοτε την Πολιτική Απορρήτου προκειμένου να βεβαιώνεστε ότι συμφωνείτε με τις τροποποιήσεις.

ΑΡΧΕΙΟ ΑΛΛΑΓΩΝ

Έκδοση Ημερομηνία Περιγραφή Συγγραφέας
1.1 25-7-2018 Πρώτη έκδοση, Υποέκδοση 1
Scroll to Top