Μενού

Επικοινωνία

Παιδικά Ρωσικα

ΜΟΥΣΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΕΚΜΑΘΗΣΗΣ ΡΩΣΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

Ένα ξεχωριστό Μουσικό Εργαστήρι Εκμάθησης Ρωσικής γλώσσας ξεκινάει τον Νοέμβριο για τους μαθητές μας, και όχι μόνο, που επιθυμούν να έρθουν σε επαφή με τη Ρωσική γλώσσα.


Το Εργαστήρι αφορά στα παιδιά Δ’, Ε’ και ΣΤ’ Δημοτικού. Στόχος του είναι η εισαγωγή στη Ρωσική γλώσσα χρησιμοποιώντας τη μουσική.


Η ρωσική γλώσσα έχει πολλές ομοιότητες με την Ελληνική και είναι της ίδιας δυσκολίας. Η μουσική είναι ένα μέσο που διευκολύνει την εκμάθηση της γλώσσας με ευχάριστο τρόπο.


Το μέλλον το φτιάχνουμε τώρα!!!

Scroll to Top