Μενού

Επικοινωνία

Παιδικά Αγγλικά

Γιατί να μάθω Αγγλικά;

Η Αγγλική γλώσσα κατέχει την κυρίαρχη θέση ανάμεσα στις υπόλοιπες διεθνείς γλώσσες στους τομείς των επικοινωνιών, της επιστήμης, των επιχειρήσεων, της πολιτικής και της διπλωματίας. Επίσης, είναι η γλώσσα της ψυχαγωγίας, της αεροναυτιλίας, της ραδιοεπικοινωνίας, των ηλεκτρονικών υπολογιστών και του διαδικτύου. Αποτελεί μία από τις συνολικά έξι επίσημες γλώσσες του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, μία από τις 23 επίσημες της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπου κατέχει τη δεύτερη θέση ως μητρική γλώσσα και την πρώτη ως ξένη γλώσσα με ποσοστό 51%, τη μοναδική επίσημη της Κοινοπολιτείας των Εθνών, ενώ χρησιμοποιείται και σε πολλούς ακόμη διεθνείς οργανισμούς.

Pre-Junior (για παιδιά 6-7 ετών)

Συνδυάζουμε την φύλαξη των παιδιών με τη δημιουργική ενασχόληση κι εκμάθηση της αγγλικής γλώσσας.

Οι μικροί μας φίλοι μαθαίνουν τις πρώτες λεξούλες στ’ αγγλικά και συγχρόνως απολαμβάνουν: ανάγνωση παιδικής λογοτεχνίας, κατασκευές, τραγούδια, θεατρικό παιχνίδι, κουκλοθέατρο, μαγειρική, παιχνίδια σε διαδραστικό πίνακα.

Με την ολοκλήρωση αυτού του προγράμματος, τα μικρούλια μας έχουν τη δυνατότητα να ενταχθούν ομαλότερα στην ξένη γλώσσα, έχοντας ήδη κατακτήσει τις πρώτες γνώσεις!

Α junior – Happy Mickies ( για παιδιά ηλικίας 6-7 ετών)

Πρωταρχικά χαρακτηριστικά του εκπαιδευτικού μας συστήματος είναι η μεθοδικότητα και η ομοιογένεια των τμημάτων. Ως εκ τούτου δημιουργήσαμε αυτό το πρόγραμμα για παιδιά που ενδιαφέρονται να ξεκινήσουν την A junior σε μικρή ηλικία, έχοντας κάποιες ιδιαίτερες γλωσσικές ικανότητες και γνώσεις. Kαι πάλι με την ολοκλήρωση αυτού του προγράμματος έχουν αφομοιώσει απλές, πρωταρχικές δομές της γλώσσας.

Αρχίζουν να σχηματίζουν ολοκληρωμένες προτάσεις, διαβάζουν απλά κείμενα κατανοώντας τη γενική ιδέα και μπορούν να περιγράψουν απλές δραστηριότητες της καθημερινότητάς τους.

Η τάξη αυτή δεν οδηγεί σε κάποιο πτυχίο.

A junior ( για παιδιά ηλικίας 7-8 ετών)

Πρόκειται για το ίδιο επίπεδο σπουδών με την A junior Happy Mickies, με μοναδική διαφοροποίηση αυτή της βιβλιογραφίας. Και πάλι με την ολοκλήρωση αυτού του προγράμματος έχουν αφομοιώσει απλές, πρωταρχικές δομές της γλώσσας. Αρχίζουν να σχηματίζουν ολοκληρωμένες προτάσεις, διαβάζουν απλά κείμενα κατανοώντας τη γενική ιδέα και μπορούν να περιγράψουν απλές δραστηριότητες της καθημερινότητάς τους.

Η τάξη αυτή δεν οδηγεί σε κάποιο πτυχίο.

Β junior ( για παιδιά ηλικίας 8-9 ετών)

Η τάξη αυτή αποτελεί τη δεύτερη της σειράς των Junior τάξεων που προετοιμάζει τον μαθητή για τα επόμενα, Seniors, επίπεδα. Τα παιδιά τώρα πια μπορούν να περιγράφουν συνήθειες που αφορούν τη ζωή και τα ενδιαφέροντά τους, να γράφουν μικρά κείμενα πάνω σε συγκεκριμένα απλά θέματα και να συμμετέχουν σε απλές συνομιλίες.

Επίσης, η τάξη αυτή οδηγεί στο πτυχίο Starters (YLE) του University of Cambridge στο οποίο οι μαθητές μας συμμετέχουν προαιρετικά.

A & B junior One Year ( για παιδιά 9 -10 ετών)

Πρόκειται για την εντατική τάξη του επιπέδου Junior που ολοκληρώνει τα επίπεδα A junior και B junior σε ένα ακαδημαϊκό έτος το οποίο όμως διαρκεί περισσότερο. Επίσης, η τάξη αυτή οδηγεί στο πτυχίο Starters (YLE) του University of Cambridge στο οποίο οι μαθητές μας συμμετέχουν προαιρετικά  ενώ οι γλωσσικές δεξιότητες των μαθητών με την ολοκλήρωση του προγράμματος είναι οι ίδιες με της Junior B τάξης.

Α senior – Movers ( για παιδιά 9,10 & 11 ετών)

Στο επίπεδο αυτό οι μαθητές έχουν τη δυνατότητα να εμπλουτίσουν τόσο τις γραμματικές όσο και τις λεξιλογικές τους γνώσεις, ενώ ταυτόχρονα θα αρχίσουν να γράφουν όσο γίνεται εκτενέστερες παραγράφους. Επίσης, ο προφορικός τους λόγος δομείται με πιο σύνθετο τρόπο, επιτρέποντάς τους να επικοινωνούν πιο άμεσα και πιο αναλυτικά. Στο τέλος του ακαδημαϊκού έτους μπορούν να εξεταστούν στο πτυχίο Movers, University of Cambridge προαιρετικά.

Β senior –Flyers ( για παιδιά 10-12 ετών)

Στην δεύτερη των senior τάξεων τα παιδιά μαθαίνουν να επικοινωνούν σε διαφορετικές καταστάσεις, με ποικίλους τρόπους, αναγνωρίζοντας, σχηματίζοντας και χρησιμοποιώντας όλο και πιο σύνθετες γλωσσικές δομές. Η σωστή στρατηγική και τεχνική στην παραγωγή γραπτού λόγου κρίνεται απολύτως απαραίτητη καθώς και οι πιο σύνθετες έννοιες γραμματικών φαινομένων που πλέον αρχίζουν να γίνονται κτήμα των μαθητών. Πιστοποίηση των γνώσεων αυτού του επιπέδου μπορεί να δοθεί μέσω του πτυχίου Flyers, University of Cambridge.

C senior –Key Experts ( για παιδιά 11-12 ετών)

Πρόκειται για ένα ιδιαίτερα απαιτητικό επίπεδο, που επιτρέπει στα παιδιά να επικοινωνούν στα Αγγλικά, να συμμετέχουν σε συζητήσεις με άνεση, να αναγνωρίζουν και να χρησιμοποιούν σωστά τα στοιχεία Αγγλικής προφοράς κι επιτονισμού, να κατανοούν σύνθετους κανόνες γραμματικής και να παράγουν διαφορετικά είδη γραπτού λόγου, ακολουθώντας τις σωστότερες μεθοδολογικά στρατηγικές. Η τάξη αυτή οδηγεί στο πτυχίο KET, University of Cambridge, ενώ τα παιδιά προετοιμάζονται ταυτόχρονα για τις εξετάσεις B2 (Lower Cambridge & Michigan).

Τελειώνοντας το επίπεδο Cs κι έπειτα από αυστηρά κριτήρια κατάταξης, κάποιοι μαθητές μπορούν να παρακολουθήσουν κύκλο μαθημάτων επιπέδου Β2 κατόπιν σωστής προετοιμασίας.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΄ΑΝΑΤΟΛΙΑ΄

Το πρόγραμμα προετοιμασίας για την εισαγωγή στο κολλέγιο ΄Ανατόλια’ προετοιμάζει μαθητές της ΣΤ’ Δημοτικού να ανταπεξέλθουν επιτυχώς στις εξετάσεις της Αγγλικής γλώσσας του κολλεγίου.Η προετοιμασία γίνεται σε επίπεδο ιδιαίτερου μαθήματος αφού ο κάθε μαθητής έχει το δικό του γνωστικό επίπεδο και τις δικές του πιθανές αδυναμίες. Το μάθημα επικεντρώνεται στην ενδυνάμωση των δεξιοτήτων του υποψηφίου στο περιβάλλον της εξέτασης και τον εξοικειώνει με τη δομή της.

Scroll to Top