Μενού

Επικοινωνία

Προγράμματα για Εταιρείες

Το πρόγραμμα Vocational Education αφορά στις εταιρείες που θέλουν να εκπαιδεύσουμε το προσωπικό τους στην Αγγλική ορολογία του αντικειμένου εργασίας τους, καθώς και σε μεμονωμένους επιστήμονες ή επαγγελματίες που θέλουν να αναβαθμίσουν το βιογραφικό τους.

Τα κύρια αντικείμενα των δραστηριοτήτων είναι:

ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΚΜΑΘΗΣΗΣ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ

Με δεδομένο ότι η επαγγελματική επιτυχία σχετίζεται άμεσα με την ανάπτυξη δεξιοτήτων και την προσωπικότητα του ατόμου, τα εκπαιδευτικά προγράμματα για την εκμάθηση ή βελτίωση μίας  ξένης γλώσσας είναι σήμερα περισσότερο απαραίτητα από ποτέ. Συμβάλουν στη βελτιστοποίηση της αποτελεσματικότητας, της απόδοσης, τη  βελτιστοποίηση των δυνατοτήτων των εργαζομένων και κατ’ επέκταση της εταιρίας.

Τα προγράμματα  μας σχεδιάζονται πάνω στις ανάγκες της κάθε εταιρείας με γνώμονα πάντα την εμπειρία μας στη διδασκαλία των ξένων γλωσσών σε ενήλικες και ειδικότερα σε επαγγελματίες. Τα παραπάνω  προγράμματα μπορούν να χρηματοδοτηθούν από το πρόγραμμα του ΟΑΕΔ ΛΑΕΚ-0,45. Επίσης, δύνανται να πραγματοποιούνται  διά ζώσης ή εξ αποστάσεως.

Παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας στο 2310 466794 ή στείλτε μας mail στο info@elb.gr για να σας στείλουμε την προσφορά μας.

Scroll to Top