Μενού

Επικοινωνία

Ιδιαίτερα Μαθήματα 2 Ατόμων

Πάρε ένα φίλο σου και κάντε παρέα ιδιαίτερα!

Τα online ιδιαίτερα μαθήματα 2 ατόμων προσφέρουν ανεξαρτησία, ευελιξία αλλά παράλληλα διατηρούν όλα τα πλεονεκτήματα της διά ζώσης διδασκαλίας. Πραγματοποιούνται μέσω   εκπαιδευτικής πλατφόρμας  με τη χρήση όλων των χαρακτηριστικών της.

Το διδακτικό μας προσωπικό είναι άριστα εκπαιδευμένο στη χρήση των τεχνολογικών μέσων, στη μεθοδολογία διδασκαλίας της ξένης γλώσσας μέσω αυτών καθώς και στη χρήση των διαδραστικού εκπαιδευτικού υλικού.

Τα online ιδιαίτερα επικεντρώνονται στις ανάγκες και στους μαθησιακούς στόχους του κάθε μαθητή, σπουδαστή και επαγγελματία. Προσφέρουμε τα online μαθήματα σε όλες τις γλώσσες που διδάσκουμε, σε όλες τις ηλικίες και σε όλα τα γνωστικά επίπεδα.

Το κάθε μάθημα είναι διάρκειας 45′, ήτοι ακαδημαϊκή ώρα. Υπάρχει δυνατότητα προσαρμογής της διάρκειας σε 90′, ήτοι 2 ακαδημαϊκές  ώρες,  ανάλογα με τη διαθεσιμότητα του σπουδαστή και του καθηγητή και τη  χρονική δέσμευση του σπουδαστή για την επίτευξη του στόχου του.

Επιλέξτε τη γλώσσα που επιθυμείτε,  επίπεδο  και δείτε τις προσφορές μας:

120.00260.00

Εκκαθάριση
Scroll to Top