Μενού

Επικοινωνία

Επιτυχόντες
University of Cambridge

YLE MOVERS

First header Second header
Μαγδαλένα Γιαν. PASS
Βασίλειος Γιαν. PASS
Ζωή Γ. PASS
Γεώργιος Νοχ. PASS
Δημήτριος- Μάριος Δημηρ. PASS
Ιωάννης Παπά. PASS
Στεφανία Τριαντ. PASS

FLYERS

First header Second header
Κυριακή Μπαχ. PASS
Πηνελόπη Χαβ. PASS

KET

First header Second header
Ιωάννης Κοτακ. Grade C
Maria Christina Kurm. Grade B
Κορίνα Μπαχ. Grade A
Πηνελόπη Χαβ. Grade B
Αικατερίνη Άκογλ. Grade C
Δημήτριος Νοχ. Grade C
Άννα Μαρία Παπαδ. Grade A
Σούτσιου Σωκράτης Grade B
Δημήτριος Μάριος Δημηρόπ. Grade A

PET

First header Second header
Παρασκευή Γκρ. Grade A
Ελευθέριος Γερ. Grade B
Βασιλική Στεφ. Grade B
Μιχαέλα Μπαχ. Grade B
Ιωάννα Τσαλ. Grade C
Πηνελόπη Χαβ. Grade C
Πέιου Μαριάννα Grade C
Δέσποινα – Μαρία Χαβ. Grade B

FCE

First header Second header
Νικόλαος Κοσμ. Grade C
Κωνσταντίνα –Δεσπ. Παπ. Grade A
Κορίνα Μπαχ. Grade A
Δημήτριος Μάριος Δημ. Grade C
Πολυξένη Ιωσ. Grade A
Σοφία Παπασ. Grade B
Αλέξανδρος Παπασ. Grade B
Λίνα Τσομ. Grade C
Δημήτριος Υφ. Grade B
Δέσποινα – Μαρία Χαβ. Grade C
Renato Has. Grade B
Μαρία Μακρ. Grade C
Δέσποινα Θεοδ. Grade C
Αθανάσιος Δημηρ. Grade C

CAE

First header Second header
Δημήτριος Υφ. Grade A

CPE

First header Second header
Πολυξένη Ιωσ. Grade B
Renato Has. Grade C
Scroll to Top