Μενού

Επικοινωνία

Επιτυχόντες
University of Cambridge

YLE Starters

First header Second header
Μαγδαλένα Γιαν. PASS
Σοφία Μπεληγ. PASS
Xhullio Xllul. PASS
Δημήτριος- Μάριος Δημηρ. PASS

YLE MOVERS

First header Second header
Μαγδαλένα Γιαν. PASS
Βασίλειος Γιαν. PASS
Ζωή Γ. PASS
Γεώργιος Νοχ. PASS
Δημήτριος- Μάριος Δημηρ. PASS
Ιωάννης Παπά. PASS
Στεφανία Τριαντ. PASS
Δημήτριος Χατζόπ. PASS

FLYERS

First header Second header
Κυριακή Μπαχ. PASS
Πηνελόπη Χαβ. PASS
Άννα Παρμ. PASS

KET

First header Second header
Ιωάννης Κοτακ. Grade C
Maria Christina Kurm. Grade B
Κορίνα Μπαχ. Grade A
Πηνελόπη Χαβ. Grade B
Αικατερίνη Άκογλ. Grade C
Δημήτριος Νοχ. Grade C
Άννα Μαρία Παπαδ. Grade A
Σούτσιου Σωκράτης Grade B
Δημήτριος Μάριος Δημηρόπ. Grade A
Στέλλα Μπαχ. Grade A
Ιωάννα Μπαχ. Grade B
Μιχαέλα Μπαχ. Grade B

PET

First header Second header
Παρασκευή Γκρ. Grade A
Ελευθέριος Γερ. Grade B
Βασιλική Στεφ. Grade B
Μιχαέλα Μπαχ. Grade B
Ιωάννα Τσαλ. Grade C
Πηνελόπη Χαβ. Grade C
Πέιου Μαριάννα Grade C
Δέσποινα – Μαρία Χαβ. Grade B
Αβραάμ Σαμαν. Grade C
Γεώργιος Νοχ. Grade C
Ευαγγελία Κοσμ. Grade A
Γεώργιος Χριστ. Grade B
Λάζαρος Σαχίν. Grade B
Μυρτώ Μούλ. Grade B
Μαριαλένα Κεφαλ. Grade C

FCE

First header Second header
Νικόλαος Κοσμ. Grade C
Κωνσταντίνα –Δεσπ. Παπ. Grade A
Κορίνα Μπαχ. Grade A
Δημήτριος Μάριος Δημ. Grade C
Πολυξένη Ιωσ. Grade A
Σοφία Παπασ. Grade B
Αλέξανδρος Παπασ. Grade B
Λίνα Τσομ. Grade C
Δημήτριος Υφ. Grade B
Δέσποινα – Μαρία Χαβ. Grade C
Renato Has. Grade B
Μαρία Μακρ. Grade C
Δέσποινα Θεοδ. Grade C
Αθανάσιος Δημηρ. Grade C
Ιωάννα Παντ. Grade B
Ορέστης Πασχ. Grade C
Μιχαέλα Μπαχ. Grade C

CAE

First header Second header
Βασιλική Στεφ. (199) Grade A
Δημήτριος Υφ. Grade A

CPE

First header Second header
Ιωάννα Παντ. Grade C
Πολυξένη Ιωσ. Grade B
Renato Has. Grade C
Scroll to Top info@atwa.gr