Μενού

Επικοινωνία

Επιτυχόντες
University of Cambridge

YLE Starters

First header Second header
Μαγδαλένα Γιαν. PASS
Σοφία Μπεληγ. PASS
Xhullio Xllul. PASS
Δημήτριος- Μάριος Δημηρ. PASS

YLE MOVERS

First header Second header
Σοφία Μπεληγ. PASS
Ελισάβετ Τοτσ. PASS
Μαγδαλένα Γιαν. PASS
Βασίλειος Γιαν. PASS
Ζωή Γ. PASS
Γεώργιος Νοχ. PASS
Δημήτριος- Μάριος Δημηρ. PASS
Ιωάννης Παπά. PASS
Στεφανία Τριαντ. PASS
Δημήτριος Χατζόπ. PASS

FLYERS

First header Second header
Ελισάβετ Τοτσ. PASS
Σοφία Μπελ. PASS
Κωνσταντίνα Τσαβδ. PASS
Γεώργιος Λυμπ. PASS
Αθανάσιος Κατ. PASS
Κυριακή Μπαχ. PASS
Πηνελόπη Χαβ. PASS
Άννα Παρμ. PASS

KET

First header Second header
Αθανάσιος Κατ. Grade C
Αυγουστίνα Παρασ. Grade B
Κλειώ Παρασ. Grade C
Έφη Κοντ. Grade C
Ιωάννης Κοτακ. Grade C
Maria Christina Kurm. Grade B
Κορίνα Μπαχ. Grade A
Πηνελόπη Χαβ. Grade B
Αικατερίνη Άκογλ. Grade C
Δημήτριος Νοχ. Grade C
Άννα Μαρία Παπαδ. Grade A
Σούτσιου Σωκράτης Grade B
Δημήτριος Μάριος Δημηρόπ. Grade A
Στέλλα Μπαχ. Grade A
Ιωάννα Μπαχ. Grade B
Μιχαέλα Μπαχ. Grade B

PET

First header Second header
Ιωάννης Τσισμ. Grade C
Παναγιώτης Πετρ. Grade C
Ειρήνη Νότ. Grade C
Κωνσταντίνος Κουγ. Grade C
Γεώργιος Λυμπερ. Grade Β
Αθανάσιος Γεωργ. Grade Β
Ανδρέας Αθαν. Grade Β
Άννα Παρμ. Grade Α
Ιωάννα Μπαχ. Grade C
Στέλλα Μπαχ. Grade C
Αντώνιος Νοτ. Grade Β
Μαρία Παπ. Grade C
Χρήστος Σκρ. Grade B
Αναστασία Κιολ. Grade C
Όλγα Ανασ. Grade Β
Σοφία Καμπ. Grade C
Γεώργιος Αναγ. Grade Β
Kleijdi Ded. Grade C
Παρασκευή Γκρ. Grade A
Ελευθέριος Γερ. Grade B
Βασιλική Στεφ. Grade B
Μιχαέλα Μπαχ. Grade B
Ιωάννα Τσαλ. Grade C
Πηνελόπη Χαβ. Grade C
Πέιου Μαριάννα Grade C
Δέσποινα – Μαρία Χαβ. Grade B
Αβραάμ Σαμαν. Grade C
Γεώργιος Νοχ. Grade C
Ευαγγελία Κοσμ. Grade A
Γεώργιος Χριστ. Grade B
Λάζαρος Σαχίν. Grade B
Μυρτώ Μούλ. Grade B
Μαριαλένα Κεφαλ. Grade C

FCE

First header Second header
Αντώνιος Νότ. Grade Β
Αλεξάνδρα Τέλ. Grade Β
Παρθένα Μακρ. Grade Β
Μυρτώ Μουλ. Grade C
Γεώργιος Χριστ. Grade C
Νικόλαος Κοσμ. Grade C
Κωνσταντίνα –Δεσπ. Παπ. Grade A
Κορίνα Μπαχ. Grade A
Δημήτριος Μάριος Δημ. Grade C
Πολυξένη Ιωσ. Grade A
Σοφία Παπασ. Grade B
Αλέξανδρος Παπασ. Grade B
Λίνα Τσομ. Grade C
Δημήτριος Υφ. Grade B
Δέσποινα – Μαρία Χαβ. Grade C
Renato Has. Grade B
Μαρία Μακρ. Grade C
Δέσποινα Θεοδ. Grade C
Αθανάσιος Δημηρ. Grade C
Ιωάννα Παντ. Grade B
Ορέστης Πασχ. Grade C
Μιχαέλα Μπαχ. Grade C

CAE

First header Second header
Δημήτριος Παπ.(197) Grade Α
Alexander Gon. Grade B
Αριστοτέλης Γκριτζ. Grade A
Βασιλική Στεφ. (199) Grade A
Δημήτριος Υφ. Grade A

CPE

First header Second header
Μαρία Καλπ. Grade C
Ιωάννα Παντ. Grade C
Πολυξένη Ιωσ. Grade B
Renato Has. Grade C
Scroll to Top