Μενού

Επικοινωνία

Ιδιαίτερα Μαθήματα

Τα online ιδιαίτερα μαθήματα προσφέρουν ανεξαρτησία, ευελιξία αλλά παράλληλα διατηρούν όλα τα πλεονεκτήματα της διά ζώσης διδασκαλίας. Πραγματοποιούνται μέσω της εκπαιδευτικής πλατφόρμας ZOOM με τη χρήση όλων των χαρακτηριστικών της.

Το διδακτικό μας προσωπικό είναι άριστα εκπαιδευμένο στη χρήση των τεχνολογικών μέσων, στην μεθοδολογία διδασκαλίας της ξένης γλώσσας μέσω αυτών καθώς και στη χρήση των διαδραστικού εκπαιδευτικού υλικού.

Τα online ιδιαίτερα επικεντρώνονται στις ανάγκες και στους μαθησιακούς στόχους του κάθε μαθητή, σπουδαστή και επαγγελματία. Προσφέρουμε τα online μαθήματα σε όλες τις γλώσσες που διδάσκουμε και σε όλα τα γνωστικά επίπεδα.

Το κάθε μάθημα είναι διάρκειας 45’, ήτοι μια ακαδημαϊκή ώρα. Υπάρχει δυνατότητα προσαρμογής της διάρκειας σε 90’, ήτοι 2 ακαδημαϊκές  ώρες,  ανάλογα με τη διαθεσιμότητα του σπουδαστή και του καθηγητή και τη  χρονική δέσμευση του σπουδαστή για την επίτευξη του στόχου του.

Διαλέξτε επίπεδο και γλώσσα και δείτε τις προσφορές μας:

170.00360.00

Εκκαθάριση
Scroll to Top