Μενού

Επικοινωνία

C senior –Key Experts ( για παιδιά 11-12 ετών)

Πρόκειται για ένα ιδιαίτερα απαιτητικό επίπεδο, που επιτρέπει στα παιδιά να επικοινωνούν στα Αγγλικά, να συμμετέχουν σε συζητήσεις με άνεση, να αναγνωρίζουν και να χρησιμοποιούν σωστά τα στοιχεία Αγγλικής προφοράς κι επιτονισμού, να κατανοούν σύνθετους κανόνες γραμματικής και να παράγουν διαφορετικά είδη γραπτού λόγου, ακολουθώντας τις σωστότερες μεθοδολογικά στρατηγικές. Η τάξη αυτή οδηγεί στο πτυχίο KET, University of Cambridge.

Τελειώνοντας το επίπεδο Cs κι έπειτα από αυστηρά κριτήρια κατάταξης, κάποιοι μαθητές  μπορούν να παρακολουθήσουν κύκλο μαθημάτων επιπέδου Β2 one year κατόπιν σωστής προετοιμασίας.

Χαρακτηριστικά

  • 5 ακαδημαϊκές ώρες / εβδομάδα + 1 ακαδημαϊκή ώρα Skills
  • 5-7 άτομα στο τμήμα
  • Διδασκαλία μέσω πλατφόρμας χρησιμοποιώντας το share screen
  • Εκμάθηση της γλώσσας μέσω του gamification (παιχνιδοποίηση)
  • Έναρξη Επαναληπτικών : 13 Σεπτεμβρίου
  • Έναρξη Μαθημάτων : 20 Σεπτεμβρίου
  • Λήξη Μαθημάτων: 20 Μαΐου

820.00

Scroll to Top