Μενού

Επικοινωνία

TOLES - Test of Legal English Skills

Το TOLES δεν είναι ένα TEST για το Αγγλικό Νομικό Σύστημα αλλά εξετάζει τις γνώσεις της Νομικής Ορολογίας και σαν αντικείμενο τα «Αγγλικά και το Διεθνές Δίκαιο».

Τα θέματα στα οποία εξετάζονται κυρίως οι υποψήφιοι περιλαμβάνουν, «Εμπορικά Συμβόλαια» που συντάσσονται στα Αγγλικά, «Είδη επιχειρήσεων» και το «Λεξιλόγιο των χρηματοδοτήσεων».

Το TOLES είναι απαραίτητο για δικηγόρους που ασχολούνται με διεθνείς υποθέσεις  και φοιτητές νομικής που διεκδικούν μια καριέρα με θέμα το «Διεθνές Εμπορικό Δίκαιο». Ενδιαφέρει επίσης όλους τους πτυχιούχους νομικής που αναζητούν μια αξιόλογη θέση σε μεγάλες διεθνείς δικηγορικές φίρμες καθώς και τα νομικά τμήματα πολυεθνικών εταιριών εμπορίου, Εισαγωγών και Εξαγωγών καθώς και Logistics!

Για περισσότερες πληροφορίες: https://www.toleslegal.com/

Στο E.L.B., η προετοιμασία για τις εξετάσεις του TOLES γίνεται σε μικρά groups. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η συμμετοχή τουλάχιστον 3 σπουδαστών.

Χαρακτηριστικά

  • Προϋπόθεση : Test κεκτημένων γνώσεων  : 80+ % ή κάτοχος πιστοποίησης C1/C2
  • Διάρκεια    : 12 εβδομάδες min (4 ακ. ώρες /εβδομάδα)
  • Συνολικές ώρες διδασκαλίας  : 60 ακ. ώρες
  • Περιλαμβάνει: Βιβλία, εκπαιδευτικό υλικό & εξέταστρα

 

800.00

Scroll to Top