Μενού

Επικοινωνία

TOEFL IBT (Test of English as a Foreign Language)

Το TOEFL IBT (Test of English as a Foreign Language) αφορά στους ενήλικες που επιθυμούν να κάνουν αίτηση για μεταπτυχιακό ή διδακτορικό σε Αμερικανικά Πανεπιστήμια ή να δεχθούν μία θέση εργασίας στην Αμερική .Είναι μία πιστοποίηση επιπέδου Αγγλικής γλώσσας και η εξέταση είναι διαβαθμισμένη. Η εξέταση περιλαμβάνει όλες τις δεξιότητες (Reading, Listening, Writing, Speaking) και τα θέματα είναι κοινά για όλα τα επίπεδα και ανάλογα με το score χαρακτηρίζεται το επίπεδο του κάθε εξεταζόμενου. Είναι internet-based και δεν είναι αναγνωρισμένο από τον ΑΣΕΠ .

Στο E.L.B., η προετοιμασία για τις εξετάσεις του TOEFL γίνεται σε επίπεδο ιδιαίτερου αφού ο κάθε σπουδαστής έχει το δικό του επίπεδο, τις δικές του αδυναμίες και τον δικό του στόχο στις εξετάσεις.

Χαρακτηριστικά

  • Προϋπόθεση : Test κεκτημένων γνώσεων  : 75+ %
  • Διάρκεια    : 7 εβδομάδες min (4 ακ. ώρες /εβδομάδα)
  • Συνολικές ώρες διδασκαλίας  : 30 ακ. ώρες

660.00

Scroll to Top