Μενού

Επικοινωνία

ΤΙΕ (Test of Interactive English) C1-C2 level - εντατικά τμήματα

Τα εντατικά τμήματα ΤΙΕ (Test of Interactive English) αφορούν σε όλους τους ενήλικες που θέλουν μία γρήγορη πιστοποίηση επιπέδου της Αγγλικής γλώσσας ή θέλουν να αναπτύξουν τον προφορικό και γραπτό τους λόγο. Οι εξετάσεις περιλαμβάνουν μόνο Writing & Speaking  και διενεργούνται είτε online είτε paper-based.

Προϋποθέσεις :

Εισαγωγή στο Τμήμα επιπέδου C1 – C2 : Κάτοχος Πιστοποίησης Β2 ή 60-75% score στο Test Κεκτημένων Γνώσεων που θα του παρέχει το σχολείο.

Το εκπαιδευτικό μας πρόγραμμα

Αριθμός ατόμων                      Συνολικές ώρες                       Διάρκεια

  • 5 – 7 άτομα                    60 συνολικές ώρες                 15 εβδομάδες
  • 3 – 4 άτομα                    40 συνολικές ώρες                 10 εβδομάδες

400.00

Scroll to Top