Μενού

Επικοινωνία

ΤΙΕ (Test of Interactive English) B2 level - εντατικά τμήματα

Τα εντατικά τμήματα ΤΙΕ (Test of Interactive English) αφορούν σε όλους τους ενήλικες που θέλουν μία γρήγορη πιστοποίηση επιπέδου της Αγγλικής γλώσσας ή θέλουν να αναπτύξουν τον προφορικό και γραπτό τους λόγο. Οι εξετάσεις περιλαμβάνουν μόνο Writing & Speaking  και διενεργούνται είτε online είτε paper-based.

Προϋποθέσεις :

Εισαγωγή στο Τμήμα επιπέδου Β2 : Κάτοχος Πιστοποίησης Β1 ή 45-55% score στο Test Κεκτημένων Γνώσεων που θα του παρέχει το σχολείο.

Το εκπαιδευτικό μας πρόγραμμα

Αριθμός ατόμων   Συνολικές ώρες      Διάρκεια

  • 5 – 7 άτομα     60 συνολικές ώρες    15 εβδομάδες
  • 3 – 4 άτομα    40 συνολικές ώρες    10 εβδομάδες

300.00

Scroll to Top