Μενού

Επικοινωνία

GRE (Graduate Record Examinations) & GMAT (Graduate Management Admission Test)

Το GRE (Graduate Record Examinations) και το GMAT (Graduate Management Admission Test) είναι δύο πιστοποιήσεις που αφορούν στην αποδοχή φοιτητών σε μεταπτυχιακά προγράμματα.

Το GRE  ζητείται από Αμερικανικά Πανεπιστήμια και εξετάζει την κατανόηση κειμένου, την ποσοτική κατανόηση, την αναλυτική σκέψη και τον γραπτό λόγο στην Αγγλική γλώσσα.

Το GMAT ζητείται κυρίως στα μεταπτυχιακά προγράμματα Management, στο εξωτερικό και εσωτερικό και εξετάζει την ικανότητα του υποψηφίου να αναλύσει, να γράψει και να μιλήσει στην Αγγλική γλώσσα σε ακαδημαϊκό επίπεδο.

Και οι δύο εξετάσεις δεν αποτελούν πιστοποίηση επιπέδου Αγγλικής γλώσσας αλλά την ικανότητα του υποψήφιου μεταπτυχιακού φοιτητή να επικοινωνεί άριστα στο αντικείμενο των σπουδών του.

Οι προετοιμασία των σπουδαστών μας για τις παραπάνω εξετάσεις γίνεται σε επίπεδο ιδιαίτερου αφού το κάθε Πανεπιστήμιο και το κάθε μεταπτυχιακό πρόγραμμα έχει τις δικές του προδιαγραφές.

Χαρακτηριστικά

  • Προϋπόθεση  : Test κεκτημένων γνώσεων  : 75+ %
  • Διάρκεια    : 7 εβδομάδες min (4 ακ. ώρες /εβδομάδα)
  • Συνολικές ώρες διδασκαλίας   : 30 ακαδ. ώρες

720.00

Scroll to Top