Μενού

Επικοινωνία

G1 (για παιδιά 10-11 ετών)

Το Πρόγραμμα Σπουδών G1 μπορεί να παρακολουθήσει ένα παιδί χωρίς να έχει κάνει απαραίτητα την τάξη Spielschule. Παρακολουθώντας αυτό το Πρόγραμμα Σπουδών ένας μαθητής αποκτά τη δυνατότητα να διαβάσει απλά κείμενα κατανοώντας τη γενική ιδέα, να δίνει προφορικές και γραπτές λεπτομέρειες για τον εαυτό του, να περιγράφει απλά γεγονότα και γενικότερα να χρησιμοποιεί απλές γλωσσικές δομές προφορικού και γραπτού λόγου.

Η τάξη αυτή οδηγεί στο επίπεδο Α1 (Fit in Deutsch 1) του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς.

Χαρακτηριστικά

  • 3 ακαδημαϊκές ώρες / εβδομάδα
  • 5-7 άτομα στο τμήμα
  • Διδασκαλία μέσω εκπαιδευτικής πλατφόρμας
  • Μαθήματα γνωριμίας : 13 Σεπτεμβρίου
  • Έναρξη Μαθημάτων : 20 Σεπτεμβρίου
  • Λήξη Μαθημάτων : 20 Μαΐου

450.00

Scroll to Top