Μενού

Επικοινωνία

FCE PREP. (για εφήβους 12-13 ετών)

Έχοντας ολοκληρώσει το επίπεδο σπουδών της C senior του σχολείου μας με επιτυχία, οι μαθητές μας μπορούν να ξεκινήσουν την προετοιμασία για το πτυχίο Lower του Cambridge(FCE) ή  Michigan(ECCE) η οποία έχει διάρκεια 1,5 έτους. Ουσιαστικά καταφέρνουν να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους για το Lower σε 1,5 αντί για 2 χρόνια.

Στο επίπεδο αυτό μαθαίνουν να κατανοούν κύρια στοιχεία κειμένων και προγραμμάτων( τηλεόρασης/ ραδιοφώνου κλπ ),να αφηγούνται με συνοχή (γραπτά και προφορικά) ιστορίες και εμπειρίες τους, να συντάσσουν κείμενα κοινωνικού ενδιαφέροντος, να συμμετέχουν σε συζητήσεις ή να δημιουργούν ένα βιογραφικό σημείωμα.

Ασφαλώς, εξοικειώνονται και προετοιμάζονται ενδελεχώς για τις εξετάσεις του Lower.

Δίδακτρα :  1.550€                                                                                                                                                             (1.090€ για την 1η περίοδο & 460€ για την 2η περίοδο)

Χαρακτηριστικά

  • Αριθμός μαθητών  : 7 – 9 άτομα
  • Διδακτικές Ώρες    : 5 ακ. ώρες/εβδ.  διδασκαλίας + 1 ακ. ώρ. Skills + 2 ακ. ώρ. Practice Tests (κάθε Σάββατο)
  • Συνολικές Ώρες      : 309 ακαδ. ώρες

Διάρκεια 1ης περιόδου          (204 ακαδ. ώρες)

  • Έναρξη Επαναληπτικών       : 06 Σεπτεμβρίου
  • Έναρξη Μαθημάτων               : 13 Σεπτεμβρίου
  • Λήξη Μαθημάτων                   : 10 Ιουνίου

Διάρκεια 2ης περιόδου          (105 ακαδ. ώρες)

  • Έναρξη Μαθημάτων                 : 06 Σεπτεμβρίου
  • Λήξη Μαθημάτων                       : Ημερομηνία Επίσημων Γραπτών Εξετάσεων Δεκεμβρίου

1,550.00

Scroll to Top