Μενού

Επικοινωνία

FCE – ECCE ( για εφήβους 13-14 ετών) – 1 χρόνος

Στο επίπεδο αυτό οι μαθητές αποκτούν τη δυνατότητα να περιγράφουν με σύνθετο τρόπο γεγονότα, να κατανοούν και να αποδίδουν περίπλοκα θέματα, να γράφουν κείμενα με λεπτομέρειες ( εκθέσεις, αναφορές, περιλήψεις κτλ), κι έτσι προετοιμάζονται να αντιμετωπίσουν τις εξετάσεις FCE Cambridge, ECCE Michigan με απόλυτη επιτυχία.

Το επίπεδο αυτό δύνανται να το παρακολουθήσουν αυστηρά και μόνο μαθητές που έχουν αριστεύσει στην τάξη C senior, κι έχουν αποκτήσει το πιστοποιητικό  PET του Cambridge University.

Χαρακτηριστικά

  • Αριθμός μαθητών : 7 – 9 άτομα
  • Διδακτικές Ώρες   : 5 ακ. ώρες/εβδ.  διδασκαλίας + 1 ακ. ώρ. Skills  + 2 ακ.ώρ. Practice Tests(κάθε Σάββατο)
  • Συνολικές Ώρες     : 247 ακαδ. ώρες
  • Έναρξη Επαναληπτικών  : 06 Σεπτεμβρίου
  • Έναρξη Μαθημάτων  : 13 Σεπτεμβρίου
  • Λήξη Μαθημάτων   : Ημερομηνία Επίσημων Γραπτών Εξετάσεων Μαΐου

1,150.00

Scroll to Top