Μενού

Επικοινωνία

ΕΠΙΠΕΔΟ Β2 (για εφήβους 14-15 ετών)

Σε αυτό το επίπεδο είναι δυνατή η κατανόηση ενός ευρέως φάσματος κειμένων, τόσο σύντομων όσο και εκτενέστερων π.χ. κειμένων εγκυκλοπαιδικού περιεχομένου.

Οι μαθητές διατυπώνουν με σαφήνεια τις απόψεις τους για σύνθετα θέματα, τόσο γραπτά όσο και προφορικά. Η τάξη αυτή οδηγεί στο πτυχίο Goethe–Zertifikat Β2.

Χαρακτηριστικά

  • 5 ακαδημαϊκές ώρες / εβδομάδα
  • 5-7 άτομα στο τμήμα
  • Διδασκαλία μέσω εκπαιδευτικής πλατφόρμας
  • Έναρξη επαναληπτικών μαθημάτων : 13 Σεπτεμβρίου
  • Έναρξη Μαθημάτων : 20 Σεπτεμβρίου
  • Λήξη Μαθημάτων : 20 Μαΐου ή ημερομηνία εξετάσεων Μαΐου

940.00

Scroll to Top