Μενού

Επικοινωνία

ΕΠΙΠΕΔΑ C1 - C2

Οι μαθητές του επιπέδου αυτού προχωρούν στην εμπέδωση πιο περίπλοκων γλωσσικών δομών. Αποκτούν την ικανότητα προφορικής έκφρασης σε ποικίλες περιστάσεις, γραπτού λόγου υψηλού επιπέδου, καθώς εστιάζουν σε εξειδικευμένα γραμματικά – συντακτικά φαινόμενα και απαιτητικό λεξιλόγιο.

Λόγω της αντικειμενικής δυσκολίας της Γερμανικής γλώσσας, τα επίπεδα C1 & C2 καλύπτονται μόνο σε επίπεδο ιδιαίτερου στην εφηβική ηλικία .

ΠΑΤΗΣΤΕ  ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ

 

Scroll to Top