Μενού

Επικοινωνία

Εντατικά τμήματα Γενικών Αγγλικών Ενηλίκων

Τα εντατικά τμήματα Γενικών Αγγλικών Ενηλίκων αφορούν σε όλους τους ενήλικες που δεν γνωρίζουν Αγγλικά ή κάποτε είχαν κάνει μέχρι κάποιο επίπεδο και τα παράτησαν.

Στόχος των τμημάτων αυτών είναι η εκμάθηση της Αγγλικής γλώσσας από το επίπεδο Α1 έως και το Β1. Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα των τμημάτων Γενικών Αγγλικών δίνει τη δυνατότητα, με την ολοκλήρωση των ωρών του, στους  σπουδαστές μας να συμμετέχουν σε εξετάσεις γλωσσομάθειας επιπέδου Β1 ή να συνεχίσουν στο επίπεδο Β2.

Το εκπαιδευτικό μας πρόγραμμα

 Αριθμός ατόμων             Συνολικές ώρες            Διάρκεια

  • 6 – 7 άτομα               150 συνολικές ώρες        30 εβδομάδες
  • 4 – 5 άτομα               120 συνολικές ώρες        30 εβδομάδες
  • 3 άτομα                       90 συνολικές ώρες         30 εβδομάδες

 

750.00

Scroll to Top