Μενού

Επικοινωνία

Classe F- C1 ( για παιδιά 14-17 ετών)

Σ’ αυτό το αυτόνομο πλέον επίπεδο οι μαθητές μπορούν να κατανοούν μεγάλα και απαιτητικά κείμενα, καθώς και να εντοπίζουν έννοιες που εξυπακούονται. Επίσης, μπορούν να εκφράζονται με ευχέρεια προφορικά ή γραπτά πάνω σε πολύπλοκα θέματα , με σαφή και καλά δομημένο τρόπο.

Η τάξη αυτή οδηγεί στο πτυχίο Delf C1 ή Sorbonne 1.

Χαρακτηριστικά

  • 6 ακαδημαϊκές ώρες / εβδομάδα
  • 5-7 άτομα στο τμήμα
  • Διδασκαλία μέσω εκπαιδευτικής πλατφόρμας
  • Έναρξη επαναληπτικών μαθημάτων : 13 Σεπτεμβρίου
  • Έναρξη Μαθημάτων : 20 Σεπτεμβρίου
  • Λήξη Μαθημάτων : 20 Μαΐου ή ημερομηνία εξετάσεων Μαΐου

1,190.00

Scroll to Top