Μενού

Επικοινωνία

Classe E – Niveau B2 ( για παιδιά 13-16 ετών)

Η τάξη αυτή οδηγεί στο πτυχίο Delf B2 του Γαλλικού Ινστιτούτου, το οποίο πιστοποιεί την καλή γνώση της καθομιλουμένης Γαλλικής Γλώσσας και καθιστά δυνατή την ορθή γραπτή και προφορική έκφραση σε πληθώρα θεμάτων.

Χαρακτηριστικά

  • 5 ακαδημαϊκές ώρες / εβδομάδα
  • 5-7 άτομα στο τμήμα
  • Διδασκαλία μέσω εκπαιδευτικής πλατφόρμας
  • Έναρξη επαναληπτικών μαθημάτων : 13 Σεπτεμβρίου
  • Έναρξη Μαθημάτων : 20 Σεπτεμβρίου
  • Λήξη Μαθημάτων : 20 Μαΐου ή ημερομηνία εξετάσεων Μαΐου

940.00

Scroll to Top