Μενού

Επικοινωνία

Classe E – Niveau B2 ( για παιδιά 13-16 ετών)

Η τάξη αυτή οδηγεί στο πτυχίο Delf B2 , το οποίο πιστοποιεί την καλή γνώση της καθομιλουμένης Γαλλικής Γλώσσας και καθιστά δυνατή την ορθή γραπτή και προφορική έκφραση σε πληθώρα θεμάτων.

Χαρακτηριστικά

  • 5 ακαδημαϊκές ώρες / εβδομάδα
  • 5-7 άτομα στο τμήμα
  • Διδασκαλία μέσω εκπαιδευτικής πλατφόρμας
  • Έναρξη επαναληπτικών μαθημάτων : 13 Σεπτεμβρίου
  • Έναρξη Μαθημάτων : 20 Σεπτεμβρίου
  • Λήξη Μαθημάτων : 20 Μαΐου ή ημερομηνία εξετάσεων Μαΐου

940.00

Scroll to Top