Μενού

Επικοινωνία

B senior –Flyers ( για παιδιά 10-12 ετών)

Στην δεύτερη των senior τάξεων τα παιδιά μαθαίνουν να επικοινωνούν σε διαφορετικές καταστάσεις, με ποικίλους τρόπους, αναγνωρίζοντας, σχηματίζοντας και χρησιμοποιώντας όλο και πιο σύνθετες γλωσσικές δομές. Η σωστή στρατηγική και τεχνική στην παραγωγή γραπτού λόγου κρίνεται απολύτως απαραίτητη καθώς και οι πιο σύνθετες έννοιες γραμματικών φαινομένων που πλέον αρχίζουν να γίνονται κτήμα των μαθητών.

Πιστοποίηση των γνώσεων αυτού του επιπέδου μπορεί να δοθεί μέσω του πτυχίου Flyers, University of Cambridge.

Χαρακτηριστικά

  • 4 ακαδημαϊκές ώρες / εβδομάδα + 1 ακαδημαϊκή ώρα Skills
  • 5-7 άτομα στο τμήμα
  • Διδασκαλία μέσω πλατφόρμας χρησιμοποιώντας το share screen
  • Εκμάθηση της γλώσσας μέσω του gamification (παιχνιδοποίηση)
  • Έναρξη Επαναληπτικών : 13 Σεπτεμβρίου
  • Έναρξη Μαθημάτων : 20 Σεπτεμβρίου
  • Λήξη Μαθημάτων: 20 Μαΐου

690.00

Scroll to Top