Μενού

Επικοινωνία

Α senior – Movers ( για παιδιά 9,10 & 11 ετών)

Στο επίπεδο αυτό οι μαθητές έχουν τη δυνατότητα να εμπλουτίσουν τόσο τις γραμματικές όσο και τις λεξιλογικές τους γνώσεις, ενώ ταυτόχρονα θα αρχίσουν να γράφουν όσο γίνεται εκτενέστερες παραγράφους. Επίσης, ο προφορικός τους λόγος δομείται με πιο σύνθετο τρόπο, επιτρέποντάς τους να επικοινωνούν πιο άμεσα και πιο αναλυτικά.

Στο τέλος του ακαδημαϊκού έτους μπορούν να εξεταστούν στο πτυχίο Movers, University of Cambridge προαιρετικά.

Χαρακτηριστικά

  • 4 ακαδημαϊκές ώρες / εβδομάδα + 1 ακαδημαϊκή ώρα Skills
  • 5-7 άτομα στο τμήμα
  • Διδασκαλία μέσω πλατφόρμας χρησιμοποιώντας το share screen
  • Εκμάθηση της γλώσσας μέσω του gamification (παιχνιδοποίηση)
  • Έναρξη Επαναληπτικών : 13 Σεπτεμβρίου
  • Έναρξη Μαθημάτων : 20 Σεπτεμβρίου
  • Λήξη Μαθημάτων: 20 Μαΐου

650.00

Scroll to Top