Μενού

Επικοινωνία

Νέα τμήματα Ισπανικών ξεκινούν άμεσα…

Νέα τμήματα Ισπανικών ξεκινούν άμεσα…

  • Τμήμα Ενηλίκων με 2 ακαδημαϊκές ώρες κάθε Πέμπτη.
  • Τμήμα Ενηλίκων με 4 ακαδημαϊκές ώρες την εβδομάδα με στόχο το Β2 σε 12 μήνες.
  • Ιδιαίτερα όλων των επιπέδων.

Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε άμεσα μαζί μας.

 

Scroll to Top