Μενού

Επικοινωνία

Ο.Ε.Τ. - Occupational English Test

OET  (Occupational English Test)

OET is an International English Language Test for the Healthcare Sector. It assesses the language communication skills of healthcare professionals who wish to register in an English Speaking Environment.

OET is available for the following 12 professions:

Dentistry, Dietetics, Medicine, Nursing, Occupational Therapy, Optometry, Pharmacy, Physiotherapy, Podiatry, Radiography, Speech Pathology & Veterinary Science.

For more information, please visit: https://www.occupationalenglishtest.org

Στο E.L.B., η προετοιμασία για τις εξετάσεις του O.E.T γίνεται σε επίπεδο ιδιαίτερου.

Χαρακτηριστικά

  • Προϋπόθεση : Test κεκτημένων γνώσεων  : 80+ % ή κάτοχος πιστοποίησης C1/C2
  • Διάρκεια    : 10 εβδομάδες min (2 ακ. ώρες /εβδομάδα)
  • Συνολικές ώρες διδασκαλίας  : 20 ακ. ώρες

480.00

Scroll to Top