Μενού

Επικοινωνία

23/03/2020. Προσωρινή απαγόρευση λειτουργίας των Κέντρων Ξένων Γλωσσών

Στο Φ.Ε.Κ. 956/Β/21-3-2020 δημοσιεύθηκε η Κ.Υ.Α. με την οποία επιβάλλεται «το μέτρο της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας των βρεφονηπιακών και παιδικών σταθμών, νηπιαγωγείων, σχολικών μονάδων, ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, κέντρων ξένων γλωσσών, φροντιστηρίων και πάσης φύσεως εκπαιδευτικών δομών, φορέων και ιδρυμάτων, δημοσίων και ιδιωτικών, κάθε τύπου και βαθμού της χώρας, προσωρινής απαγόρευσης των εκπαιδευτικών εκδρομών εντός και εκτός της χώρας και προσωρινής απαγόρευσης μετακινήσεων και επισκέψεων μαθητών, φοιτητών, σπουδαστών και εκπαιδευτικών, καθώς και προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας ελληνόγλωσσων σχολικών μονάδων και πάσης φύσεως εκπαιδευτικών δομών του εξωτερικού για το χρονικό διάστημα από 21.3.2020 έως και 10.4.2020».

Ως εκ τούτου, το σχολείο μας θα  παραμείνει κλειστό μέχρι και τις 10/4.

Τα μαθήματα ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΠΕΔΩΝ  θα αναπληρωθούν κανονικά με την επαναλειτουργία του σχολείου και για όσο χρονικό διάστημα απαιτηθεί. Οι μαθητές μας έχουν την δυνατότητα εξάσκησης της γλώσσας μέσω της πλατφόρμας του σχολείου, e learn.

Scroll to Top