Μενού

Επικοινωνία

Μάθε 2 γλώσσες σε ένα 2ωρο….

 

Για πρώτη φορά με ένα 2ωρο μαθαίνουμε 2 ξένες γλώσσες.

Τα τμήματα αφορούν στους ΕΝΗΛΙΚΕΣ και το επίπεδο αφορά στη ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ. 

Τα τμήματα θα αρχίσουν άμεσα μόλις καλυφθούν οι 4 πρώτες θέσεις

Scroll to Top