Μενού

Επικοινωνία

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ

 

Η ξενόγλωσση εκπαίδευση των μαθητών μας   αποτελεί κύριο μέλημα και υποχρέωσή μας αλλά θεωρούμε πολύ σημαντική την εν γένει καλλιέργειά τους  καθώς και την δημιουργία κινήτρων που θα οδηγήσουν σε αυτήν. Είναι δεδομένο ότι το υψηλό επίπεδο ανεργίας και υποαπασχόλησης των νέων ανθρώπων είναι ένα σοβαρό πρόβλημα που απασχολεί την πλειονότητα των χωρών του κόσμου. Η εφαρμογή διαφορετικών προγραμμάτων στοχεύει στην ενίσχυση της ικανότητας των νέων να κάνουν επιλογές ζωής και εργασίας.

 Έτσι, στηρίζοντας την πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την καθιέρωση της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Επαγγελματικών Δεξιοτήτων προχωρήσαμε στη συνεργασία μας με την κα Τσίτσελα Έλενα, Σύμβουλο Επαγγελματικού Προσανατολισμού και Σταδιοδρομίας, καθώς και  ιδιοκτήτρια της Εταιρείας Επαγγελματικού Προσανατολισμού & Σταδιοδρομίας ,΄Career up’.

Η κα Τσίτσελα Έλενα θα ενημερώσει όλους τους μαθητές μας για την σπουδαιότητα της έννοιας του επαγγελματικού προσανατολισμού και τις επιλογές που θα μπορούσαν να έχουν.  Η ενημέρωση θα λάβει μέρος στο τελευταίο δεκάλεπτο των μαθημάτων του κάθε τμήματος την Δευτέρα 21/03 και την Τρίτη 22/03.

Οι μαθητές μας που παρακολουθούν  εξατομικευμένα μαθήματα καθώς και αυτοί που δεν προσέρχονται την Δευτέρα ή την Τρίτη για μάθημα, θα μπορούν να ενημερωθούν σε μία 15λεπτη διαδικτυακή συνάντηση.

Scroll to Top