Μενού

Επικοινωνία

Επιστημονικό Forum Οικονομικό ΑΠΘ

Στηρίζοντας τη συνεργασία του Μεταπτυχιακού ‘MSc in Strategic Marketing – AUTΗ’ και του Συλλόγου Φοιτητών Οικονομικών Επιστημών ΑΠΘ, θα έχουμε την χαρά να παρευρεθούμε στην ημερίδα ”Επιστημονικό Forum: Τμήματος Οικονομικών Επιστημών”, με θέματα την επιρροή του AI στο Digital Marketing, τον ρόλο του HR Manager σε μια εταιρία και την προσομοίωση μιας συνέντευξης. Στόχος της ημερίδας είναι οι φοιτητές, προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί, να έρθουνε σε επαφή με στελέχη και Managers μεγάλων πολυεθνικών εταιριών.

Scroll to Top