Μενού

Επικοινωνία

Έναρξη τμήματος Proficiency…

Τα τμήματα Ενηλίκων αρχίζουν!

  • Αγγλικά – επίπεδο Proficiency
  • Γαλλικά – επίπεδο καθημερινής επικοινωνίας
  • Γερμανικά – επίπεδο καθημερινής επικοινωνίας
  • Ιταλικά – επίπεδο καθημερινής επικοινωνίας
  • Ισπανικά – επίπεδο καθημερινής επικοινωνίας
  • Ρωσικά – επίπεδο καθημερινής επικοινωνίας
Scroll to Top